Katlumājai Talsu ielā 69 pieteiktas piesārņojošās darbības atļaujas izmaiņas

2019-02-05

Saskaņā ar projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) īstenošanu pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iesniegusi Ventspils Reģionālā vides pārvaldē pieteikumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.

Ar iesniegumā ietverto informāciju ieinteresētās personas var iepazīties no š.g. 8.februāra līdz 19.februārim:

- PSIA „Ventspils siltums” tehniskajā daļā Talsu ielā 84, darba dienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 12.00    un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00;

- Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2;

- Ventspils Augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101;

- Pārventas  bibliotēkā Tārgales ielā 4;

- Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110;

- Domes Vides uzraudzības nodaļā Jūras  ielā 36;

- Ventspils pilsētas portālā  http//www.ventspils.lv;

- Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 11. martam Ventspils Reģionālā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2.

Uzņēmums „Ventspils siltums” aicina ieinteresētas personas un organizācijas piedalīties iesniegtā pieteikuma sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks šā gada 20.februārī plkst.17.30 Ventspils Galvenās bibliotēkas pasākumu zālē Akmeņu ielā 2.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā dos iespēju maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā. Turklāt būtiski samazināsies siltumenerģijas ražošanas ietekme uz vidi, jo kondensators, attīrot dūmgāzes, novērsīs sīko pelnu daļiņu nokļūšanu atmosfērā, kā rezultātā gaiss kļūs tīrāks.

Pielikumi

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts

Iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumiem