Laiks karstā ūdens patēriņu ziņošanai

2015-09-25

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” atgādina, ka karstā ūdens skaitītāju rādījumus elektroniski klientu portālā iespējams ziņot katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam.

Portālā klienti var ne tikai ērti un vienkārši ziņot karstā ūdens skaitītāju rādījumus, bet arī pārskatīt maksājumus un bilanci, kā arī sazināties ar uzņēmuma abonentu daļu. Lai nodrošinātu korektu siltumenerģijas maksas aprēķinu, klientiem vienmēr jāuzrāda patiess un precīzs patērētā karstā ūdens daudzums.