Laiks siltumsistēmu sakārtošanai

2014-05-26

Ceturtdien, 22.maijā norisinājās “Ventspils siltums” rīkotā informācijas diena, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem saistībā ar siltumapgādi. Tikšanās laikā tika apspriestas tādas tēmas kā apkures sezonas noslēgšanās un plānotie remontdarbi vasarā.

Apkures sezonas noslēgšanās ir īstais laiks, kad sakārtot un uzlabot ēku iekšējās siltumapgādes sistēmas, kā arī veikt dažādus energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus. Arī siltumapgādes uzņēmums laiku, kad beigusies apkures sezona izmanto mērķtiecīgi. “Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris sniedza izsmeļošu informāciju par plānotajiem darbiem vasarā un investīciju projektu virzību. Šobrīd uzsākti būvdarbi projekta “Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kā arī uzlabosies vides kvalitāte. Savukārt, lai samazinātu siltumenerģijas pārvades zudumus siltumtrasēs, tiks uzsākts siltumtrašu rekonstrukcijas 3.posms. Laika posmā no jūnija līdz oktobrim tiks nomainīti 4170 m siltumtrašu. Tā kā bez karstā ūdens atslēgšanas remontdarbus veikt nav iespējams, tad darbi tiks plānoti tā, lai karstā ūdens atslēguma periods būtu pēc iespējas īsāks. Iedzīvotāji par atslēgumiem tiks brīdināti savlaicīgi.
Klātesošie varēja iepazīties arī ar paveikto katlumāju rekonstrukcijas laikā. Darbi ir bijuši tiešām apjomīgi un uzņēmums rudenī plāno dot iespēju iedzīvotājiem arī klātienē iepazīties ar siltumenerģijas ražošanu un rekonstrukcijas gaitā paveikto.

Atnākušie atzinīgi novērtēja uzņēmuma īstenoto attālinātās siltumskaitītāju nolasīšanas sistēmas projektu, kura ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt attālinātās datu nolasīšanas un reģistrēšanas iekārtas ēkas kopējam siltumskaitītājam. Attālinātā nolasīšanas sistēma ļaus veikt vienlaicīgu un precīzu datu nolasīšanu, kā arī operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus siltummezgla sistēmā un attiecīgi noteikt kādi remonti veicami.

“Ventspils siltums” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt informācijas dienas, jo to laikā ir iespēja uzdot jautājumus speciālistiem, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām dažādos ar siltumapgādi saistītos jautājumos.