Maksa par siltumu decembrī

2014-01-16

Saskaņā ar veikto aprēķinu par patērēto siltumenerģiju 2013.  gada decembrī, ventspilniekiem jāmaksā vidēji par 35% mazāk nekā 2012.gada decembri.

Maksas samazinājumu ietekmējuši divi faktori- mazāks siltumenerģijas patēriņš un zemāks siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas patēriņš samazinājies, jo šogad piedzīvojām ziemai netipiski siltu āra gaisa temperatūru. 2013.gada decembrī vidējā mēneša āra gaisa temperatūra bija +4,4°C, kas ir par 7,8°C augstāka nekā 2012.gada decembrī, kad tā bija -3,4°C.

Savukārt siltumenerģijas tarifa samazinājumu devusi pilsētas katlu mājas rekonstrukcija, kuras rezultātā katlu mājā kā kurināmais tiek izmantota šķelda.

Kādēļ atsevišķās ēkās pieauguši maksājumi salīdzinot ar novembri?

To ietekmējuši galvenokārt divi faktori – klimatoloģiskie apstākļi un datums, kad nolasīti siltumskaitītāja dati, un fiksēts mājas kopējais siltumpatēriņš.

Mēneša vidējā ārgaisa temperatūra 2013.gada novembrī  bija  +7,0°C, tātad decembris tomēr par 2,6°C bijis aukstāks. Savukārt siltumskaitītāju rādījumi, kurus nolasa pārvaldnieka izvēlēta firma vai paši pārvaldnieki, par novembri fiksēti patēriņi par 29 diennaktīm, bet decembrī - par 35 diennaktīm. Šis faktors atsevišķām ēkām būtiski ietekmējis patēriņus.

Kāpēc aprēķini veikti tik vēlu?

PSIA „Ventspils siltums” maksājumu aprēķinus varēja uzsākt tikai 7.janvāra pēcpusdienā, jo vairāki klienti informāciju par decembrī patērēto siltumenerģijas daudzumu iesniedza tikai 7.janvārī. Aprēķina procesu apgrūtināja arī dažas nianses, kas bija saistītas ar aprēķina programmas iestatījumiem pārejot uz eiro.

Lai iedzīvotāji varētu informāciju par maksājumiem saņemt pēc iespējas ātrāk, PSIA „Ventspils siltums” ierosinājis uzstādīt attālinātos skaitītāju nolasītājus, kas ļaus fiksēt vienlaicīgi visu ēku siltuma patēriņa datus noteiktajā dienā un laikā.

Jau ir iesniegts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” pieteikums ES līdzfinansējuma piesaistei. To vērtē Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotais tehniskais sekretariāts, un tiek gaidīts apstiprinājums finansējuma piešķiršanai.

Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt siltumenerģijas skaitītāja attālinātās datu nolasīšanas iekārtas, kuras paredzētas, lai uzlabotu datu nolasīšanas kvalitāti un efektivitāti, izmantojot IKT. Attālinātās datu nolasīšanas iekārtas uzlabos klientu apkalpošanas servisu - ātrāk būs iespēja aprēķināt maksu par siltumenerģiju.