Maksājumi par siltumu aprīlī

2014-05-09

Iestājoties siltākam laikam, iedzīvotāji izvēlas apkuri laicīgi atslēgt un, pamatojoties uz apsaimniekotāju lūgumiem, šobrīd siltuma piegāde ir pārtraukta un var teikt, ka aktīvā apkures sezona ir noslēgusies. Pirmie pieprasījumi pārtraukt siltumenerģijas piegādi tika saņemti jau aprīļa vidū, savukārt piesardzīgākie, baidoties no straujām temperatūras izmaiņām, nogaidīja līdz aprīļa beigām.

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” rīcībā esošajiem datiem 2014.gada aprīļa mēnesī siltumenerģijas patēriņš ir bijis par 30,2 % mazāks nekā pērnā gada aprīlī.
Kā liecina meteoroloģijas centra dati Ventspilī vidējā diennakts ārgaisa temperatūra 2014.gada aprīlī bijusi +6,8°C, martā +3.5°C, savukārt 2013. gada aprīlis bijis vēsāks, ar vidējo ārgaisa temperatūru  +3,9°C. Ārgaisa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu, ēkas siltuma patēriņš vidēji samazinās par 5-6%.

Tā kā siltuma padeve netika pārtraukta vienlaicīgi, tad arī rēķini dažādās dzīvojamās mājās var ievērojami atšķirties. Jāatceras, ka ēkas siltuma patēriņš ir atkarīgs ne tikai no ārgaisa temperatūras un ēkas tehniskā stāvokļa, bet arī no iedzīvotāju paradumiem, kā arī no karstā ūdens patēriņa mājā. Tādēļ būtiska nozīme siltumenerģijas patēriņa samazinājumā ir arī iedzīvotāju un apsaimniekotāju efektīvai sadarbībai.
Ventspilī visas daudzdzīvokļu ēkas ir aprīkotas ar siltumenerģijas skaitītājiem un iedzīvotāji var noteikt savu apkures sezonu, pieslēdzot un atslēdzot apkuri sev vēlamā laikā. Automatizētajos ēku siltumpunktos atrodas arī apkuri regulējošas ierīces, kas ar minimālu siltumenerģijas patēriņu ļauj arī vēsajās dienās nodrošināt dzīvokļos komfortablu un iedzīvotāju vēlmēm atbilstošu temperatūru.

PSIA „Ventspils siltums” atgādina, ka ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa jeb 1MWh cenas un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Tarifs no apstiprināšanas brīža ir nemainīgs lielums, savukārt ēkas patērētais siltuma daudzums ir mainīgs lielums, kuru fiksē un uzskaita verificēts siltuma skaitītājs.  Maksājumu aprēķinus klientiem PSIA „Ventspils siltums” veic, pamatojoties uz ēkas pārvaldnieka sniegto informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu.

Sakarā ar valsts svētkiem informācija par maksājumiem būs pieejama nākamajā nedēļā. Informācija par katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un viena kvadrātmetra apsildīšanas izmaksas šajā apkures sezonā pa mēnešiem būs pieejamas arī uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi, kā arī uzņēmuma abonentu daļu informācijas stendos.

Lai padarītu norēķinus ērtākus, PSIA „Ventspils siltums” aicina klientus izmantot iespēju saņemt informāciju par aprēķināto maksājumu arī elektroniski. Lūdzam nosūtīt brīvā formā rakstītu pieteikumu uz e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv  vai vent.siltums@ventspils.lv un tajā norādīt sekojošu informāciju:

1. vārds, uzvārds;
2. adrese;
3. klienta numuru ( ja ir zināms);
4. kontakttālrunis;
5. e-pasta adrese.

Siltuma speciālisti neskaidrību gadījumos vienmēr ir gatavi sniegt skaidrojumus klientiem par maksājumiem. Lūdzam griezties mūsu abonentu daļā  Pils ielā 12 un Talsu ielā 84 vai arī zvanīt pa tālruņiem - 636 02245, 636 02244, 636 02223, 636 02229, 636 24559, 636 24276, 636 00800.