Martā stājas spēkā jauns siltumenerģijas tarifs

2017-03-01

No marta Ventspilī stājas spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais   siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs -  54,90 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 5,8% mazāks nekā līdz šim spēkā esošais tarifs – 58,30 eiro par megavatstundu

Apstiprinātais gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa – 43,08 eiro/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 10,79 eiro/MWh, kā arī no siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 1,03 eiro/MWh. Lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām izmaksām veido kurināmā izmaksas (24,9%), pamatlīdzekļu nolietojums (24,7%) un darba samaksa ar sociālajām iemaksām (16,2%).

Regulators, izvērtējot pašvaldības SIA ,,Ventspils siltums” iesniegto tarifu projektu, atzinis, ka tas ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu  uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Jau ziņots, ka pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauno siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa projektu  iesniedza 2016.gada 20.septembrī. Lai uzklausītu Ventspils iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2016.gada 28.oktobrī Ventspilī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi, bet galīgo lēmumu par tarifa apstiprinājumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma š.g. 2.februārī.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegtais siltumenerģijas tarifa samazinājums ir mērķtiecīga darba rezultāts Ventspils siltumapgādes attīstībā. Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem, pēdējos piecos gados ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Ventspilī rekonstruētas abas centrālās katlu mājas. Brīvības ielas katlu mājā uzstādīts arī dūmgāzu kondensators, kas dod iespēju palielināt iegūtā siltuma apjomu, nepalielinot kurināmā daudzumu. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, ietaupot vairāk nekā 18% kurināmā.  Vēl viens būtisks ieguvums - īstenotā siltumtrašu rekonstrukcija. Līdz ar to šobrīd Ventspils pilsētā jau rekonstruēti 99,6 % siltumtrašu, kas nodrošina liekāku siltumenerģijas piegādes drošību un samazina siltuma zudumus. Ventspils siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā ieguldītās investīcijas vairāk nekā 25,5 miljonu eiro apmērā, tostarp 10,5 miljoni eiro ES struktūrfondu līdzekļu, devušas jūtamu rezultātu arī tarifa samazinājumā.