Noskaidrots uzvarētājs attālināto datu nolasīšanas iekārtu konkursā

2014-06-09

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinātajā iepirkumu konkursā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” par uzvarētāju atzīts SIA “Teliko” piedāvājums ar līgumcenu 28 537,10 EUR apmērā. Iepirkuma konkursā piedāvājuma izvēles kritērijs bija piedāvājums ar viszemāko cenu.

Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt attālinātās datu nolasīšanas un reģistrēšanas iekārtas ēkas kopējam siltumskaitītājam, kas atrodas siltumpunktā. Attālināta datu nolasīšanas tehnoloģija ļaus iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku kopējiem siltumskaitītājiem vienlaicīgi. Minētais risinājums uzlabos klientu apkalpošanas servisu un ļaus precīzus aprēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem veikt īsākā laika posmā.

Uzstādītā sistēma nākotnē ļaus pievienot attālinātās uzskaites mēraparātus arī individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kas atrodas dzīvokļos. Tehnoloģija atvieglos arī to apsaimniekotāju darbu, kuri vēlēsies šo sistēmu izmantot. Attālinātā nolasīšana novērsīs cilvēcisko faktoru kļūdu iespējamību, kas pastāv veicot skaitītāju rādījumu nolasīšanu manuāli. Turklāt šī tehnoloģija ļaus operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus siltummezgla sistēmā un attiecīgi noteikt, kādi remonti veicami.  

Projekts tiek īstenots  Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Kopā projektā startē 16 partneri – 14 partneri no dažādām Latvijas pašvaldībām un 2 partneri no Lietuvas.

Plānotais investīciju apjoms partnerim Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir aptuveni 28 tūkst. EUR, no kuriem 85 % jeb aptuveni 24 tūkst. EUR būs līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 5% jeb 1,4 tūkst. EUR būs valsts budžeta finansējums. Projekta realizācijas laiks ir 12 mēneši – to plānots pabeigt līdz 2015. gada martam.