Pabalsts daļējai apkures rēķinu apmaksai

2019-01-02

Ventspils pilsētas iedzīvotāji ar nelieliem ienākumiem var saņemt pašvaldības pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai.

Pašvaldības piešķirtos atvieglojumus siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai var saņemt maznodrošinātās un trūcīgās personas vai ģimenes, kā arī atsevišķi dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 299 eiro.

Pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā dzīvokļa kompensējamo platību. Vienistabas dzīvoklī tā ir dzīvokļa kopējā platība, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī, rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Pabalstu piešķir šādā apmērā:

  • 55 % apmērā no maksājuma summas mēnesī;
  • 60 % apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;
  • 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem

Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita komunālo pakalpojumu sniedzējam - pašvaldības SIA „Ventspils siltums.

Papildu informāciju par pieejamajiem atbalsta veidiem iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.