Pabalsts daļējai apkures rēķinu apmaksai

2021-07-20

Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ar nelieliem ienākumiem ir iespēja saņemt sociālo palīdzību siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai mājokļos ar centralizēto siltumapgādi, taču vēršam uzmanību, ka no šā gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība.

Tā kā turpmāk tiks izvērtēti trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību kopējie ienākumi, tad mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, tajā skaitā par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, iedzīvotājiem ir jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties un līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina personas ienākumus, kā arī rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem.

Ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
  • ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.