Pabeigta katlumājas Fabrikas ielā 2A rekonstrukcija

2015-12-28

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka pabeigta lokālās katlumājas Fabrikas ielā 2A rekonstrukcija, nodrošinot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamo kurināmo.

Līdz šim Fabrikas ielas katlumājā siltumenerģija tika ražota ar dīzeļdegvielu, bet pēc rekonstrukcijas tiek izmantots videi daudz draudzīgāks kurināmais – granulas. Pirms rekonstrukcijas katlumājas jauda bija 330 kW, bet projekta ietvaros uzstādīta jauna moduļa tipa granulu katlumāja ar jaudu 200 kW. Avārijas rezervei un pīķa slodzēm saglabāts esošais dīzeļdegvielas katls ar jaudu 190 kW.

Jau ziņots, ka 2015. gada 30. septembrī pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu ar SIA „PILSBŪVE” par katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukciju. Līguma ietvaros tika veikta būvprojekta izstrāde, moduļa tipa granulu katlu mājas izgatavošana, piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana un komunikāciju izbūve. Būvuzraudzību katlumājas rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināja SIA „Geo Consultants”.

Šā gada 20. martā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0128 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Kopējās projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  izmaksas bez PVN ir 101 000 EUR, tai skaitā 44 307 EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).