Par apkures atslēgšanu

2014-04-22

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" atgādina, ka visas pilsētas daudzdzīvokļu ēkas ir aprīkotas ar siltumenerģijas skaitītājiem un to iemītnieki var pieslēgt un atslēgt apkuri sev vēlamā laikā. Pēc "Ventspils siltums" rīcībā esošās informācijas apkure atslēgta jau 14 dzīvojamās mājās un atsevišķos citos objektos. 

 Lai atslēgtu  apkuri, iedzīvotājiem ar lūgumu jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja, kas pieņem lēmumu un organizē apkures atslēgšanu. Pēc apkures atslēgšanas, lūdzam namu apsaimniekotājus informēt PSIA „Ventspils siltums” dežūratslēdznieku pa tālruni 636 27905.

 Automatizētajos ēku siltumpunktos uzstādīti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kuras dod iespēju drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.