Par gaidāmās apkures sezonas aktualitātēm

2017-08-30

Gatavojoties apkures sezonai, pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu mājās šobrīd tiek veikti ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbi, lai klientiem apkures sezonā varētu nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma pieejamību.

Lai arī tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem,  par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos iespējams regulēt siltuma padevi tā, lai  apkures sezonas sākumā nodrošinātu dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas patēriņu. Lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie sava mājas apsaimniekotāja, kurš ir atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā.

Līdz ar apkures sezonas uzsākšanu mainīsies arī karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums. No šā gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.aprīlim maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu būs 3,18 EUR + PVN.

Pašreiz vasaras sezonā, kas ilgst no 1.maija līdz 30.septembrim, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir 2,58 EUR  +  PVN.

Maksa par apkuri jeb patērēto siltumenerģiju mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli ēkas un katra  dzīvokļa platībai m2, sareizinot tarifu ar attiecīgā dzīvokļa siltumenerģijas patēriņu MWh.

Atgādinām, ka siltumenerģijas piegādes tarifs visiem centralizētās siltumenerģijas lietotājiem Ventspilī  ir  vienāds  - 54.90 EUR/MWh, kas stājās spēkā šā gada martā.

Savukārt ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš ir mainīgs lielums, ko attiecīgi ietekmē gan dzīvojamās ēkas siltumnoturības pakāpe, gan ēkas siltummezglā ieregulētie temperatūras parametri apkurei un karstajam ūdenim, kā arī  ārgaisa temperatūra.