Paraksta līgumu par finansējuma piesaisti jaunu siltumtīklu būvniecībai

2018-06-29

Piektdien, 29. jūnijā, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par KF finansējuma piešķiršanu  investīciju projekta īstenošanai, kas paredz jaunu siltumtīklu būvniecību Ventspilī.

Lai paaugstinātu pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitāti un nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, projekta “Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, ietvaros Ventspilī tiks izbūvēti  11 jauni siltumtīklu posmi, kā rezultātā Brīvības ielas 38 katlumājas zonā būs iespējams pieslēgt 19 jaunus patērētājus.

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Ventspils pilsētā jauni siltumtīkli tiks izbūvēti 2,8 km garumā šādos ielu posmos: no Rīgas ielas līdz teātra namam „Jūras vārti” Kr.Valdemāra ielā, Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 2, Ūdens ielā 6, Kuldīgas ielā 13, Strazdu ielā 5, Ganību ielā 30 un Ganību ielā 32, Sarkanmuižas dambī 28, kā arī Vasarnīcu ielā 9, 14 un 20, Līvu ielā 2. Projekts paredz arī siltumtīklu maģistrāles izbūvi no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 323 925,91 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 436 461,45 EUR.

Projekta darbības īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar CFLA ir 24 mēneši.