Parakstīs līgumu par dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu

2013-12-13

 

                              IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!                         

Piektdien, 13.decembrī, Rīgā, Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”  pašvaldības SIA  "Ventspils siltums" valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris parakstīs līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38”.  

Līdz ar to tiks uzsākta projekta realizācija. Plānotais investīciju apjoms ir tuvu miljons latiem, tai skaitā 0,4 milj. latu būs līdzfinansējums no ES KF. Projekta atmaksāšanās laiks, piesaistot ES līdzekļus, būs mazliet vairāk kā divi gadi, bet, ja līdzfinansējums no ES netiktu piešķirts, tad investīcijas atmaksātos četru gadu laikā. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti – ietaupīt kurināmo. Šķeldā ir apmēram 40 - 50% mitruma, kas sadegot pārveidojas ūdens tvaikos un šobrīd tas tiek izvadīts atmosfērā. Ar jaunās iekārtas palīdzību šis tvaika siltums tiks nogādāts atpakaļ  sistēmā. Tas nozīmē, ka apkures katlam būs mazāk jāstrādā, lai līdz noteiktajai temperatūrai uzsildītu ūdeni, ko nodot siltumtīklos. Katlumājas efektivitāte palielināsies vidēji par 15 -18 %, kas nozīmē mazāku kurināmās šķeldas patēriņu saražojot vajadzīgo siltuma daudzumu. Līdz ar to samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

Būtiski samazināsies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un uzlabosies vides kvalitāte. Samazinoties ūdens tvaiku daudzumam, arī vizuāli dūmu būs mazāk un būs tīrāks gaiss.

Lai izvērtētu dažādu dūmgāzu kondensatoru faktisko darbību, PSIA „Ventspils siltums” speciālisti apmeklēja vairākas katlu mājas Lietuvā, kur tādi jau uzstādīti.