Parakstīts līgums par jaunu siltumtīklu būvniecību K.Valdemāra ielā

2018-10-19

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 16.oktobrī parakstīja būvdarbu līgumu ar SIA „Ostas celtnieks” par jaunu siltumtīklu būvniecību  K.Valdemāra ielā.

Būvniecības projekta 1.kārtas ietvaros līdz nākamā gada 30.septembrim jauni siltumtīkli tiks izbūvēti posmā no Rīgas ielas līdz teātra namam „Jūras vārti”  K.Valdemāra ielā. Plānotās būvdarbu izmaksas ir 372 001,27 EUR.

Savukārt par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu minētajam objektam līgums noslēgts ar SIA „Geo Consultants”, kas savus pakalpojumus apņēmies sniegt 8 058,60 EUR apmērā.

Lai paaugstinātu pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitāti un nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, projekta “Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, ietvaros kopumā Ventspilī tiks izbūvēti  11 jauni siltumtīklu posmi, kā rezultātā Ventas kreisajā krastā būs iespējams pieslēgt 19 jaunus patērētājus.

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, jauni siltumtīkli Ventspils pilsētā tiks izbūvēti 2,8 km garumā šādos ielu posmos: no Rīgas ielas līdz teātra namam „Jūras vārti” Kr.Valdemāra ielā, Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 2, Ūdens ielā 6, Kuldīgas ielā 13, Strazdu ielā 5, Ganību ielā 30 un Ganību ielā 32, Sarkanmuižas dambī 28, kā arī Vasarnīcu ielā 9, 14 un 20, Līvu ielā 2. Projekts paredz arī siltumtīklu maģistrāles izbūvi no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 323 925,91 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 436 461,45 EUR.

Projekta darbības īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar CFLA ir 24 mēneši.