Paziņojums par pretendentu atlasi siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvotu pārdošanai

2019-02-25

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, reģistrācijas numurs 40003007655, LEI kods 485100HCD0VG4WM3C887

paziņo,

ka veic sadarbības partnera atlasi 85 000 ( astoņdesmit pieci tūkstoši ) siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas kvotu 2013. – 2020. gadam pārdošanai.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 8.martā plkst. 14.00 Ventspils pilsētas domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV- 3601. 

Iepazīšanās ar cenu aptaujas „Siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu paketes pārdošana” noteikumiem pašvaldības SIA “Ventspils siltums” mājas lapas sadaļā IEPIRKUMI.

 

 

NOTICE  

ON THE SELECTION OF TENDERERS FOR THE SALE OF GREENHOUSE GAS EMISSION ALLOWANCES

 

This is to inform that the municipal company SIA “Ventspils siltums”, registration number: 40003007655, LEI identifier 485100HCD0VG4WM3C887
 

is selecting a cooperation partner for the sale of 85,000 (Eighty-Five Thousand) Greenhouse Gas Emission Allowances for 2013 - 2020.

The tenders will be opened during the public tender opening meeting that will be held on 8 March 2019, 14.00 at the premises of Ventspils City Council, meeting room on floor 2, address: Jūras iela 36, Ventspils.

The regulations of the competitive dialogue “Greenhouse Gas Emission Allowances Trading” are published on the website of the municipal company SIA “Ventspils siltums” under the section PROCUREMENTS (IEPIRKUMI).