Pērn uzstādītais dūmgāzu kondensators devis lielāku efektivitāti nekā bija plānots

2020-02-03

Neskatoties uz jau sasniegto siltumapgādes jomā, pašvaldības SIA "Ventspils siltums" arī šogad turpinās darbu siltuma ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabošanā, kā arī pakalpojuma pieejamības pilnveidošanā.

Pagājušajā gadā Pārventas katlumājā, Talsu ielā 69, tika uzstādīts dūmgāzu kondensators, kas ir viens no attīstības posmiem siltumenerģijas ražošanas efektivitātes uzlabošanai. Dūmgāzu kondensatora būvniecība tika pabeigta 2019. gada martā, bet ekspluatācijā objektu nodeva 2019. gada 26. jūlijā. Līdz ar to pagājušās apkures sezonas mēnešos martā un aprīlī dūmgāzu kondensators darbojās testa režīmā, bet jau novembrī un decembrī tas strādāja ar pilnu jaudu.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā devusi iespēju maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Efektivitātes rādītāji sasnieguši 13% un tas ir vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Ar dūmgāzu kondensatoru Pārventas katlumājā 2019. gadā kopumā saražotas 4257 MWh siltumenerģijas, kas ļāvis uzņēmumam „Ventspils siltums” ieekonomēt ap 6800 berkubus šķeldas.

Pateicoties dūmgāzu kondensatoram, siltums, kas rodas no dūmgāzēm, tiek novadīts siltumapgādes sistēmā, tādejādi palielinot ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjomu, bet arī samazinot nepieciešamo kurināmā apjomu. Bez tam tiek samazināts arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs, kā rezultātā gaiss kļūst ievērojami tīrāks.

Projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) īstenošanai tika piešķirts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 260 451,39 EUR apmērā, bet kopējās projekta izmaksas sasniedza 857 027,45 EUR.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs bija Lietuvas uzņēmums UAB “Enerstena”, kas dūmgāzu kondensatora uzstādīšanā sadarbojās arī ar būvuzņēmumiem SIA ”Pilsbūve” un SIA ”Voka”.