Profesionālās pilnveides apmācības par dzīvojamo ēku siltummezglu izmantošanu,uzlabojot ēku energoefektivitāti

2016-12-12

AS „RĪGAS SILTUMS” Mācību centrs piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem apmeklēt profesionālās pilnveides apmācības Ēkas iekšējo siltuma un karstā ūdens apgādes sistēmu ekspluatācija. Ēkas individuālā siltummezgla iespēju optimāla izmantošana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

Nodarbības notiks šā gada 7., 14., 21 un 28. decembrī no plkst. 900 līdz 1600. Kopējais mācību stundu skaits 32. Pēdējā nodarbībā katram klausītājam būs jāizpilda zināšanu pārbaudes tests. 

Mācību norises vieta: Cēsu ielā 3a, Rīgā, 3. korpusā (Mācību laboratorija- 101. telpa).

Apmācību kursiem var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to pa faksu 67017292 vai e-pastu: ilze.grigale@rs.lv

Tālrunis informācijai: 67017248 (Ilze Grigale)

 

Pieteikums apmācībām

Apmācību programma