PSIA “Ventspils siltums” dalās pieredzē

2014-09-24

Otrdien, 23.septembrī, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” piedalījās pašvaldības SIA “Ūdeka” rīkotajā projekta „E-utilities” partneru pieredzes apmaiņas pasākumā.

Pasākuma laikā PSIA “Ventspils siltums” iepazīstināja projekta partnerus – dažādu novadu pašvaldību un komunālo pakalpojumu uzņēmumu pārstāvjus -  ar siltumapgādes uzņēmuma darbību un projekta ieviešanas gaitu. PSIA “Ventspils siltums” projekta ietvaros ieviesīs attālinātu ēkas kopējo siltumenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu. Šobrīd jau ir uzstādītas 98 nolasīšanas iekārtas, bet pavisam līdz šā gada beigām tiks uzstādītas 519 attālinātās datu nolasīšanas iekārtas. Pasākuma otrajā daļā tā dalībnieki devās apskatīt PSIA “Ūdeka” dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas kompleksu un iepazinās ar siltumenerģijas ražošanu PSIA “Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38.

Attālināta datu nolasīšana ir veiksmīgs risinājums, kā iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku kopējiem siltumskaitītājiem vienlaicīgi, bez laika nobīdēm. Ieguvēji būs gan siltuma patērētāji gan ēku pārvaldnieki. Attālināta datu nolasīšana novērsīs arī cilvēcisko faktoru kļūdu iespējamību, kas pastāv veicot skaitītāju rādījumu nolasīšanu manuāli, turklāt tehnoloģija ļaus operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus siltummezgla sistēmā un attiecīgi noteikt, kādi remonti veicami. Uzstādītā sistēma nākotnē ļaus pievienot attālinātās uzskaites mēraparātus arī individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kas atrodas dzīvokļos, taču lēmums par šādas iespējas izmantošanu būs jāpieņem ēkas iedzīvotājiem pašiem.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir viens no 16 partneriem Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanā. Plānotais investīciju apjoms partnerim Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir 28 tūkst. euro, no kuriem 85 % jeb 24 tūkst. euro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 5 % jeb 1 427.25 euro valsts budžeta finansējums. Projektu plānots realizēt 12 mēnešu laikā līdz 2015. gada februāra beigām.