PSIA "Ventspils siltums" sadarbība ar Ventspils Tehnikuma audzēkņiem

2015-05-12

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un Ventspils Tehnikums šī gada maijā noslēdza sadarbības līgumu par  nozares profesionālās izglītības procesa nodrošināšanu, popularizēšanu un attīstības veicināšanu. Sadarbības līgums stiprinās saikni starp nozares uzņēmumu un skolu. Sadarbības pamatā ir tas, ka PSIA “Ventspils siltums” nodrošina audzēkņus ar praktiskām mācībām uzņēmumā un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanu, savukārt Ventspils Tehnikums nodrošina jaunos audzēkņus ar potenciālām darba vietām nākotnē.

Jau kopš 2014. gada PSIA “Ventspils siltums” organizē praktiskās mācības Ventspils Tehnikuma audzēkņiem elektriķu un elektrotehniķu specialitātēs. Pamatojoties uz veiksmīgu sadarbību, šajā gadā praktiskās mācības uzņēmumā uzsākuši seši izglītības programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” kvalifikācija “Inženierkomunikāciju tehniķis” 1.kursa audzēkņi. Kvalificētu un zinošu darbinieku pieprasījums nozarē tieši norāda  uz sadarbības nepieciešamību starp skolu un noteiktas nozares uzņēmumiem. Darba vidē balstīta profesionālā izglītība sekmē un veicina audzēkņu profesionālo sagatavotību, nostiprinot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inženierkomunikācijas tehniķa darbā.

Kā atzīst Ventspils Tehnikuma direktores vietniece praktisko mācību darbā Antra Gārbena „Ventspils Tehnikuma un PSIA „Ventspils siltums” sadarbība ir nozīmīgs solis kvalificētu topošo nozares speciālistu sagatavošanā. Kvalitatīva topošo speciālistu sagatavošana nav iedomājama bez uzņēmēju aktīvas līdzdalības un iesaistīšanās izglītojamo profesionālā sagatavošanā reālā darba vidē”.

Inženierkomunikācijas specialitātes audzēkņu praktiskās mācības notiek PSIA “Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69. Prakses laikā audzēkņus apmāca kvalificēti PSIA “Ventspils siltums” darbinieki, kas ir norīkoti kā prakses vadītāji. Uzņēmuma prakses vadītāji praktiskās mācības organizē pēc Ventspils Tehnikuma noteiktās mācību programmas. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar uzņēmuma darba drošību un ražošanas specifiku, ar katlu mājas darbību, tehnoloģiju un ražošanas iekārtām. Pēc teorētiskām apmācībām audzēkņi pamazām tiek iesaistīti praktiskos darbos, ko nosaka izglītības programma. Veicot nelielu interviju ar audzēkņiem prakses vietās, varējām secināt, ka audzēkņu attieksme pret organizēto prakses vietu ir ļoti pozitīva. Pēc audzēkņu teiktā: “Interesanti, bet daudz vēl būs jāmācās! “ Pēc praktisko mācību apgūšanas PSIA “ Ventspils siltums” prakses vadītāji vērtēs audzēkņu zināšanu līmeni, ieinteresētību, atbildības sajūtu, disciplīnu, spēju strādāt pastāvīgi, sadarbības prasmes, attieksmi un ētikas normas prakses vietā.  Uzņēmuma prakses vadītāji ar lielu atbildības sajūtu iegulda audzēkņos zināšanas, lai nākotnē tiktos atkārtoti un turpinātu iesākto sadarbību ar Ventspils Tehnikuma audzēkņiem.

PSIA “Ventspils siltums” katlu mājas Brīvības ielā 38 un  Talsu ielā 69  ir rekonstruētas ar modernām iekārtām. Rekonstrukcijas projektā tika uzstādīti jauni, moderni šķeldas katli ar nepieciešamām papildus iekārtām - kurināmā padeves iekārtu, kurināmā noliktavu, elektroiekārtām. Katlumājas modernizācijas ietvaros 2014. gadā uzstādīja dūmgāzu kondensātoru, kas palielina siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un nodrošina ievērojami mazāku izmešu daudzumu atmosfērā. PSIA “Ventspils siltums” pēc labi padarīta katlu mājas rekonstrukcijas darba var droši organizēt praktiskās mācības mūsu Latvijas vietējo skolu audzēkņiem.