Radošā darbnīca “Kā siltums nonāk līdz manām mājām”

2017-10-11

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” oktobrī "Karjeras mēneša" ietvaros piedāvā skolēniem izglītojošo programmu - tehniski radošo darbnīcu  “Kā siltums nonāk līdz manām mājām”. 

Šogad radošajām darbnīcām pieteikušies audzēkņi no 1.pamatskolas 7.a klases, 2.pamatskolas 9.klases, 2.vidusskolas 8.b klases, 3.vidusskolas 8.a klases, 4.vidusskolas 9. a klases un 6.vidusskolas 8. klases.

Trešdien, 11.oktobrī, kā pirmie radošajā darbnīcā piedalījās  2.pamatskolas 9.klases audzēkņi.

Tehniski radošā darbnīca izveidota 2014.gadā sadarbībā ar SIA „Aspired”.  Tas ir unikāls produkts, kas  precīzi un detalizēti atspoguļo, atklāj un pastāsta dalībniekiem kā tiek ražota siltumenerģija, kā siltums no katlu mājas nonāk līdz patērētājam un kā veidojas mājsaimniecības rēķins par saņemto siltumenerģiju.

Interaktīvajā programmā sarežģītais siltuma ražošanas process tiek atspoguļots viegli uztverams un saprotams, tādejādi sekmējot jauniešu interesi gan par efektīvu resursu un enerģijas izmantošanu, gan arī enerģētikas jomu. Radošajā darbnīcā  skolēni iegūst ne tikai teorētisko informāciju, bet arī paši aktīvi darbojas, pielietojot dažādas metodes, instrumentus un mērierīces, kā arī veicot pierakstus. Nodarbības noslēgumā notiek arī diskusijas un sacensības starp dalībnieku grupām, kas vienlaikus palīdz labāk izprast un nostiprināt apgūtās zināšanas dabas zinātnēs.

Tehniski radošā darbnīca  “Kā siltums nonāk līdz manām mājām” piedāvā:

  • Noskaidrot, kas ir atjaunojamais energoresurss - šķelda un noteikt tās sastāvu
  • Imitēt ūdens katla sildīšanu
  • Eksperimentēt ar cauruļu siltināšanu
  • Imitēt katlu cauruļu tīrīšanu ar skaņas vibrāciju palīdzību
  • Piedalīties sacensībās par labākajiem rezultātiem