Rekonstruētā katlumāja Brīvības ielā 38 atklāta

2013-07-10

Trešdien, 10.jūlijā, plkst. 12.00 pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38, notika rekonstruētās katlu mājas Brīvības ielā 38 darbības svinīga atklāšana. Turpmāk siltumenerģija Ventspilī tiks saražota ar šķeldas, nevis mazuta palīdzību.  

Fotoattēlus skatīt šeit.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs norādīja, ka ceļš līdz projekta noslēgumam bijis grūts. Liels darbs ieguldīts ES finansējuma piesaistīšanai, kas dubultojies - no 3 milj. sākumā, līdz 6 milj. projektu apstiprinot. Pateicoties katlu mājas rekonstrukcijai kļuva iespējams samazināt siltuma tarifu par 5,5%, kā arī uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā.

Paldies tika teikts galvenajam būvuzņēmējam pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, būvdarbu uzraugam AS „Inspecta Latvija”, Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.

PSIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs A.Uzaris informēja klātesošos, ka projekta ietvaros uzstādīti jauni, moderni, patērētāju siltumslodzei atbilstošas jaudas šķeldas katli, kuri tika iedarbināti jau šā gada februārī. Uzstādītas arī nepieciešamās palīgiekārtas - kurināmā padeves iekārtas, kurināmā noliktavas, elektroiekārtas un veikti atbilstošie pieslēgumi u.c. Pēc svinīgās atklāšanas pasākuma dalībnieki A Uzara vadībā devās apskatīti uzstādītās iekārtas.

Pasākuma viesi varēja noskatīties projektu vadības grupas sagatavoto foto prezentāciju par katlu mājas  rekonstrukcijas gaitu.

Katlu mājas prezentāciju ar fotoattēliem skatīt šeit.

Jau informējām, ka projekta kopējās plānotās izmaksas 12,5 milj. LVL bez PVN. Projekta realizācijai Ventspils pilsētas dome piesaistījusi ES līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda 6 milj. LVL apmērā, kas ir 50% no kopējām uz projektu attiecināmajām izmaksām. Tas ir maksimāli iespējamais līdzfinansējuma apjoms, kādu bija iespējams piesaistīt projektam. Projekta ietvaros tiek veikta arī otras centrālās katlu mājas rekonstrukcija Talsu ielā 69, kuru plānots pabeigt 2014.gada sākumā.