Samazināsim siltuma rēķinus

2014-01-28

Kā samazināt siltuma rēķinus -  tāds bija galvenais jautājums, ko vēlējās noskaidrot informācijas dienā sanākušie PSIA „Ventspils siltums”  klienti.  Kas ietekmē maksājumu, ko kopā var paveikt siltumapgādes uzņēmums,  dzīvokļu īpašnieki  un apsaimniekotāji, skaidroja PSIA „Ventspils siltums”  valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris.

Siltuma tarifs pazemināts

Maksājumu veido tarifa un patēriņa reizinājums. Siltums savu solījumu samazināt tarifu ir izpildījis. Ekspluatācijās nodots jaunais biomasas katls katlu mājā Brīvības ielā 38, un ar 1.decembri tarifs ir 5,7% zemāks nekā iepriekš  -  41,87 Ls/MWh vai 59,58 EUR/MWh ( bez PVN) , kas ir viens no zemākajiem Latvijas lielo pilsētu vidū. Tad kāpēc maksājums par decembri nesamazinājās, bija neizpratnē iedzīvotāji?

Ēkas siltuma patēriņš

Tarifa pazemināšana vien  nedos gaidāmo rezultātu, ja nopietna uzmanība netiks pievērsta arī ēkas siltuma patēriņam, skaidroja Uzaris. Viens no galvenajiem iemesliem, kas būtiski ietekmē siltuma patēriņu   ir  ārgaisa temperatūra,  ko ietekmēt nevaram.  Jo aukstāks laiks, jo patēriņš būs lielāks, bet noteikti jāatceras, ka tas nav vienīgais faktors, kas ietekmē  ēkas siltuma patēriņu un klientu rēķinus. Ļoti  svarīgi, lai ēka, kas tēlaini tika salīdzināta ar auto, būtu pēc iespējas ekonomiskāka un visi ģimenes locekļi, kas ar to brauc, vienotos par lietošanas noteikumiem.

Konkrēti runājot par siltuma apgādi,  ēkas kopējo rēķinu  sastāda siltuma tarifa un ēkas siltuma patēriņa reizinājums dotajā mēnesī, kuru fiksē siltuma skaitītājs ēkas siltummezglā. Patēriņu būtiski ietekmē norobežojošo konstrukciju stāvoklis,  ēkas siltumapgādes sistēmu stāvoklis un modernizācijas pakāpe, kā arī iedzīvotāju izvēlētais komforta līmenis. Kaimiņa bez projekta un saskaņošanas  uzstādītie papildus radiatori, var būt par iemeslu, temperatūras pazeminājumam  citā dzīvoklī . Arī kopējais ēkas siltuma patēriņš nevis samazināsies, bet pat  pieaugs.  Par šādiem gadījumiem  noteikti  jāziņo apsaimniekotājam , lai zaudētāji nebūtu godprātīgie klienti.

Kas jādara dzīvokļu īrniekiem

Pirmkārt, iedzīvotājiem ir svarīgi vienoties gan savā starpā, gan ar apsaimniekotāju par to, kāda temperatūra  ēkā jāuztur  un kāda būs karstā ūdens temperatūra.  Dažādiem cilvēkiem ir dažādas vēlmes. Kāds labi jūtas +20°C cits +23°C,  tomēr jāatrod kompromiss. Piemēram, lai samazinātu ēkas siltuma patēriņu ( arī maksājumu) var nolemt, ka vidējā temperatūra uz nakti tiek pazemināta, iespējams atšķirīgu  režīmu siltumpunktā  brīvdienās un darba dienās.

Otrkārt, pārvaldniekam vai viņa nolīgtajam energopārvaldniekam kontrole siltumpunktā jāveic ne tikai skaitītāja skaitītāju rādījumu nolasīšanas laikā - mēneša beigās, bet daudz biežāk. Tas pasargās no situācijas, kad iekārtas bojājuma dēļ ēkas siltuma patēriņš būs neadekvāts.

Treškārt , ēkas īpašniekiem kopā ar pārvaldnieku jālemj par ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Apsaimniekotāju prakse rāda, ka šis ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo prasa īpašniekiem ( iedzīvotājiem) vienoties par ieguldāmo finanšu līdzekļu apjomu un kredītlīdzekļu piesaisti.  „Ventspils nekustamo īpašumu pārvaldes”  valdes priekšsēdētājs V.Lesiņš, kurš arī piedalījās informācijas dienā, skaidroja, ka ieguldījumi ilgtermiņā atmaksājas – uzlabojas komforta līmenis un iedzīvotāju apmierinātība, samazinās maksājumi.  Viņa apsaimniekotajos namos ieguldījumi tiek plānoti tā, lai kredītmaksājums un maksājums par siltumu nepārsniegtu summu, kas būtu jāmaksā par siltumu renovāciju neveicot.

Precīzi skaitītāju rādījumi

Fiksētais ēkas siltuma patēriņš konkrētā mēnesī var pieaugt arī tad, ja laikā – mēneša pēdējā dienā - netiek nolasīti skaitītāju rādījumi siltumpunktā, kā tas gadījies vairākiem apsaimniekotājiem gada nogalē.  Atsevišķās mājās skaitītāju rādījumi atspoguļoja 35 dienu siltuma patēriņu, jo „pieķertas” klāt gan viena novembra diena, gan arī dažas janvāra dienas. Nolasījumu laikus ietekmēja tas, ka gan diena novembrī, gan jaunā gada pirmās dienas bija brīvdienas.

PSIA „Ventspils siltums”  cer rast risinājumu šai situācijai jau līdz 2014.gada beigām, kam piesaistīti Eiropas Savienības finanšu līdzekļi. Plānots, ka uz visu ēku siltumskaitītājiem uzstādīs attālinātās uzskaites mēraparātus, kas ļaus nolasīt rādījumus ik mēnesi precīzi vienā laikā.  Bet apsaimniekotāji varēs sekot līdzi un kontrolēt ēkas siltuma patēriņu ik dienas, neizejot  no mājām.

Šādu risinājumu ieviesis jau apsaimniekotājs „Bāka – NK”, kam izdevies pārliecināt dzīvokļu īpašniekus  investēt privātos līdzekļus un attālinātās uzskaites mēraparātus uzstādīt arī pie ūdens skaitītājiem  dzīvokļos.  Iedzīvotāji par šādu risinājumu ir gandarīti, jo tagad vienlaicīgi un precīzi tiek uzskaitīts arī katrā dzīvoklī patērētais karstais ūdens.  Tagad negodprātīgu kaimiņu dēļ vairs nepieaug maksa apkur ziemā  vai maksa par cirkulācijas uzturēšanu vasarā.

Tomēr arī līdz šim padarītais devis rezultātus. Pateicoties tarifa samazinājumam,  vidējās rēķina summas iedzīvotājiem 2013. gada decembrī salīdzinot ar 2012. gada decembri ir par vairāk nekā trešdaļu jeb par 35 % zemākas.

Apsaimniekotāju, iedzīvotāju un Siltums sadarbība

Darāmā vēl daudz. To, ka trūkumi  jānovērš, saprot gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs un,  kopīgi strādājot, iespēju robežās jādara viss, lai rēķini par siltumu būtu zemāki, uzsvēra A.Uzaris.

Kamēr visās ēkās attālinātas uzskaites nav, PSIA „Ventspils siltums”  gatavs atbalstīt apsaimniekotāju ierosinājumu, daudz ciešāk sadarboties un kopīgiem spēkiem cīnīties pret negodprātīgiem klientiem – veikt reidus un sastādīt aktu par faktisko karstā ūdens skaitītāja radījumu dzīvoklī.

A.Uzaris  aicināja apsaimniekotājus un iedzīvotājus izmantot mājas lapā www.ventspilssiltums.lv atrodamās atbildes un būt vēl biežākiem viesiem Abonentu daļā, lai saņemtu skaidrojumu par maksājuma summu.  Labāk kopā ar Abonentu daļas uzskaitvedi visu pārrēķināt vēlreiz un pārliecināties, ka kļūdas nav. „Mūsu mērķis  ir apmierināts klients. Turpmāk , saņemot rēķinu, būs redzama informācija par svarīgiem patēriņu ietekmējošiem rādījumiem – mēneša vidējo ārgaisa temperatūru  un ēkas kopējo siltuma patēriņu, kas atspoguļo ēkas tehnisko stāvokli, ēkas  iedzīvotāju paradumus un kaimiņu godaprātu,”  stāstīja valdes priekšsēdētājs.

PSIA „Ventspils siltums” klientiem apsolīja turpināt strādāt, lai maksājumu veidojošo  daļu, ko tas spēj ietekmēt - tarifu - varētu samazināt vēl.  Priekšnoteikumi tam ir. Drīz ekspluatācijā nodos Pārventas katlu māju, bet vasarā turpinās rekonstruēt siltumtrases.  Plānos ietilps vēl ekonomiskāku padarīt jaunā šķeldas katla darbību  Brīvības ielā 38, uzstādot dūmgāzu kondensatoru.