Siltuma piegāde Pārventā atjaunota

2013-12-05

Ceturtdien, 5.decembrī, ap plkst. 00:30 PSIA „Ventspils siltums” atjaunoja siltumenerģijas padevi Pārventā.

Ja tomēr kādā ēkā ir problēmas, piem. nesilst radiatori vai nav pietiekama karstā ūdens temperatūra, lūdzam informēt par to ēkas pārvaldniekus, kas atrisinās visus ar  iekšējo sistēmu apkalpošanu saistītos jautājumus. Ja pārvaldnieku neizdodas sazvanīt, aicinām informēt PSIA „Ventspils siltums” dežūratslēznieku pa tel. 636 27905 vai 29213164 un saņemt konsultāciju kā rīkoties.

Vairāki iedzīvotāji portālā www.ventasbalss.lv uzdevuši jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma apmaksu. Tiem iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos vēl nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji par laiku, kurā karstā ūdens padeve ir pārtraukta, veiks pārrēķinu. Turpretī dzīvokļos, kuros ir uzstādīti skaitītāji, aprēķinus veic pēc pašu iedzīvotāju iesniegtajiem skaitītāju rādījumiem.

Jau informējām, ka sakarā ar šķeldas padeves iekārtas neplānotu apstāšanos katlu mājā Talsu ielā 69, uz laiku pārtraukta siltuma padeve Pārventas klientiem. PSIA „Ventspils siltums” darbinieki darīja visu, lai pēc iespējas īsākā laikā problēmu novērstu un veica iekārtu automātikas sistēmas pārprogrammēšanu un testēšanu. Apstāšanās bija saistīta ar to, ka katlu mājā paralēli siltuma ražošanai joprojām  turpinās jauno iekārtu darbības ieregulēšana.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” vadība atvainojas par sagādātajām neērtībām.