Siltumapgādes modernizācijas gads

2014-12-16

Ik gadu pašvaldības SIA Ventspils siltums īsteno dažādus projektus, lai pilnveidotu siltumapgādes sistēmu un paaugstinātu ražošanas efektivitāti. Šogad veikti apjomīgi darbi gan siltuma pārvades, gan ražošanas efektivitātes uzlabošanā, ieguldīts nozīmīgs darbs, apgūstot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas attālinātai datu iegūšanai no māju kopējiem siltumskaitītājiem, stāsta Ventspils siltuma valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris.

Gaidāms tarifa samazinājums

Septembrī ventspilnieki sagaidīja iepriecinošus jaunumus – plānots tarifa samazinājums. Ventspils siltums 10. septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifa projektu, kas paredz 2% samazinājumu. Siltum­enerģijas tarifa samazinājums ir iespējams, pateicoties katlumāju rekonstrukcijai. Tagad Ventspilī 90% no nepieciešamā siltuma daudzuma tiek saražots ar šķeldu. Patlaban turpinās tarifa izvērtēšana, un par tā stāšanos spēkā iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti. Lai gan gaidāmais tarifa samazinājums ir šķietami neliels, jāņem vērā, ka jebkurām tarifa izmaiņām ir jābūt pārdomātām un ekonomiski pamatotām. Svarīgi ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu ar prognozējamu cenu, skaidro Uzaris.

 

Siltuma ražošana – videi draudzīgāka

Turpinot katlumājas Brīvības ielā modernizāciju, šogad uzstādīts dūmgāzu kondensators. Jaunā iekārta paredzēta siltumenerģijas atgūšanai no dūmgāzēm. Iepriekš daļa siltuma ar karstām dūmgāzēm pa skursteni nonāca atmosfērā, taču tagad tās no visiem šķeldas katliem vispirms nonāk kondensatorā, kur notiek to atdzesēšana un attīrīšana. Tālāk atdzesētas un tīras dūmgāzes nonāk atmosfērā, savukārt iegūtā enerģija atgriežas siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek paaugstināta ražošanas efektivitāte un nodrošināts kurināmā ietaupījums. Pašreizējās prognozes ir ļoti pozitīvas. Pateicoties kondensatoram, ir iespējams ietaupīt vairāk nekā 18% kurināmā. Ar dūmgāzu kondensatoru atgūto siltumenerģiju novirzot atpakaļ siltumsistēmā, ir iespējams nodrošināt siltuma ražošanu bez dīzeļdegvielas arī pie ļoti zemām temperatūrām, skaidro Uzaris. Līdz šim pie zemām ārgaisa temperatūrām, lai nodrošinātu nepieciešamo ražošanas jaudu, vajadzēja izmantot rezerves katlu, kas darbojas ar dīzeļdegvielu. Tā kā katlumāja atrodas pilsētas centrā, īpaša uzmanība tiek pievērsta arī ražošanas ietekmei uz apkārtējo vidi un gaisa kvalitāti. Kondensators, attīrot dūmgāzes, novērš sīko pelnu daļiņu nokļūšanu atmosfērā, līdz ar to gaiss pilsētā ir kļuvis tīrāks, bet siltuma ražošana – videi draudzīgāka.

 

Nomainīti 4,2 km siltumtrašu

Ventspilī izvēlamies kompleksu pieeju siltumapgādes attīstībai, ne tikai uzlabojam ražošanas procesu, bet arī strādājam pie efektīvas siltuma pārvades, stāsta Uzaris. Šogad veikta 4,2 km veco siltumtrašu nomaiņa uz jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm. Šobrīd Ventspilī kopējais siltumtrašu garums ir 45 km un jau 98% siltumtrašu ir rekonstruētas. Nenomainīti palikuši vien īsi posmi, kurus plānots rekonstruēt nākamajā gadā.Jaunās caurules ir apgādātas ar avārijas signalizāciju, tādēļ iespējams operatīvi noteikt bojājumu vietas un novērst tos.

 

Pilnveidojam klientu apkalpošanu

Īstenojot Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, ieviesta mūsdienīga attālinātā ēku kopējo siltumskaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma. Esam pārliecināti, ka būtiski ieguvēji būs tie ēku apsaimniekotāji, kuri izvēlēsies lietot šo sistēmu, apgalvo Uzaris. Pieslēdzoties sistēmai, iespējams operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus ēkas iekšējās sistēmās, analizēt mājas siltuma patēriņu pat pa stundām un rast risinājumus, kā samazināt šo patēriņu.

 

Lai pilnveidotu apkalpošanas servisu, turpināts arī darbs pie mājaslapas www.ventspilssiltums.lvotrās kārtas programmēšanas. Nākamā gada sākumā darbu testa režīmā sāks jaunais klientu portāls, kas būs pieejams mājaslapas sadaļā e-pakalpojumi. Tad aicināsim iedzīvotājus aktīvi lietot jauno klientu portālu, kur varēs sniegt datus par karstā ūdens patēriņu, apskatīt informāciju par maksājumiem un bilanci.

 

Caurskatāma siltuma ražošana

Meklējam labākos risinājumus, kā veicināt sabiedrības izpratni par ražošanu un maksājumu veidošanos, stāsta Uzaris. Ikviens mājaslapā www.ventspilssiltums.lv var noskatīties īpašu animācijas video par siltum­apgādi Ventspilī. Pēc Ventspils siltuma pasūtījuma šogad izstrādāta arī Latvijā unikāla izglītojoša programma skolēniem – radošā darbnīca Kā siltums nonāk līdz manām mājām. Radošā darbnīca guvusi labas atsauksmes no skolēniem un skolotājiem, kā arī panākumus ikgadējā Kurzemes Tūrisma asociācijas kon­kursā Lielais Jēkabs 2014.

 

Pēdējo gadu laikā paveiktais liecina, ka esam uz īstā ceļa, tāpēc arī mērķtiecīgi turpināsim modernizēt pilsētas siltumapgādes sistēmu, norāda Uzaris. Nākamajā gadā plānots nomainīt atlikušos siltumtrašu posmus un izbūvēt jaunas trases Pils ielā. Tāpat iecerēts nomainīt katlus lokālajā katlumājā Fabrikas ielā. Tur šobrīd kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela, bet pēc katlu nomaiņas plānots izmantot granulas. Svarīgs notikums būs arī jaunā klientu portāla ieviešana darba režīmā.

 

Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu "Ventas Balss"