Siltumenerģijas patēriņi novembrī mazāki nekā pērn

2015-12-16

Saskaņā ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem 2015. gada novembrī kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš ir par 15% mazāks salīdzinājumā ar 2014. gada novembri.

Šā gada novembrī Ventspilī kopumā patērētas 14172 MWh siltumenerģijas, bet 2014.gada novembrī 16674 MWh. Jāatzīmē, ka kopējais patēriņa samazinājums procentos neatspoguļo katras ēkas patēriņa samazinājumu, bet gan kopējo siltumenerģijas patēriņu pilsētā. Kā liecina meteoroloģijas centra dati, Ventspilī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra šā gada novembrī bija + 6.9 °C, bet 2014.gada novembrī + 4.2°C. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji pazeminās par 5 – 6 % un atbilstoši pazeminās arī maksājums par apkuri.

PSIA “Ventspils siltums” atgādina, ka ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Siltumenerģijas tarifs par megavatstundu tiek noteikts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas lēmumam un no apstiprināšanas brīža ir nemainīgs lielums, savukārt ēkas siltumenerģijas patēriņš ir mainīgs lielums un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras. Siltumenerģijas patēriņus ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas siltummezglā noteiktie parametri, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju komforta prasības, attieksme pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem, kā arī karstā ūdens patēriņi. Uzņēmuma mājaslapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā E-pakalpojumi jau kopš 2013.gada ir pieejama informācija par ēku siltuma patēriņiem, patērēto siltuma daudzumu karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, kā arī par izmaksām 1 m2 apsildei.

Bieži iedzīvotāji salīdzina maksājumus dažādās mājās, kurām ir vizuāli vienāda konstrukcija. Lai salīdzinājums būtu pamatots un argumentēts, ir jāsalīdzina ne tikai maksājumi, bet arī visi pārējie rādītāji – cik daudz siltuma katra māja ir patērējusi, uz kādu vidējo temperatūru dzīvokļos un siltumpunktos ir noregulētas iekārtas un cik daudz karstā ūdens patērēts katrā mājā konkrētajā mēnesī. Par komforta līmeni ēkas telpās un par siltumpunkta parametru ieregulēšanu atbildīgi māju apsaimniekotāji vai tā specializēta firma, kas apkalpo ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu. PSIA “Ventspils siltums” aicina dzīvokļa īpašniekus un īrniekus aktīvi sekot līdzi aktuālajai informācijai, kas saistīta ar izmaiņām norēķinu kārtībā.

Atgādinām, ka ir veikti Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumi, izstrādāti un pieņemti likumam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 524. Turpmāk siltumenerģijas uzskaite un sadale tiks veikta, ņemot vērā mājas kopējo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un mājas kopējo karstā ūdens patēriņa skaitītāju, kā arī ziņotajiem karstā ūdens patēriņiem konkrētajā mēnesī. Tāpat jāatceras, ka sākot ar 2016.gada janvāri gan aukstā, gan karstā ūdens patēriņi katru mēnesi no 25.-28.datumam būs jāziņo tikai PSIA “Ūdeka”. Neskaidrību gadījumā PSIA “Ventspils siltums” aicina sazināties ar uzņēmuma Abonentu daļu pa tālr. 63602229, 63600800 vai rakstot uz e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv.