Siltumenerģijas patēriņš janvārī

2018-02-15

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem šā gada janvārī vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza - 0,3°C, kas ir par 3,9 grādiem zemāka nekā aizvadītā gada decembrī. Līdz ar to palielinājies kopējais Ventspilī saražotais siltumenerģijas apjoms.

Ventspilnieku patērētais siltumenerģijas apjoms janvārī sasniedzis turpat 21 749 MWh, kas attiecībā pret pērnā gada decembri ir par  15,8%  lielāks, bet par 3,8% mazāks nekā aizvadītā gada janvārī, kad vidējā ārā gaisa temperatūra sasniedza - 0,1°C.

Lai arī pērn janvārī bija mazliet siltāks laiks, tomēr šogad janvārī kopējais siltumenerģijas patēriņš samazinājies. Tas nozīmē, ka patērētājiem samazinājusies arī maksājuma summa par siltumenerģiju. To, cik liels ir maksājums par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, ir atkarīgs no patērētās siltumenerģijas daudzuma, proti, tik cik pakalpojuma saņēmēji patērējuši savu vajadzību nodrošināšanai.

Kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu

Kopējais mēnesī patērētais siltumenerģijas apjoms neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, ko ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības, kā arī karstā ūdens patēriņš.  Pie tam mazāks siltumenerģijas patēriņš vērojams tajās daudzdzīvokļu ēkās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi.

Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iespējams panākt siltumenerģijas ietaupījumu  ne mazāk kā 20 – 30% apmērā. Šobrīd Ventspilī vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir 50% apmērā.

Siltumenerģijas pakalpojums  sadalīts vairākos posmos

Atgādinām, ka siltumenerģijas pakalpojums ir sadalīts vairākos posmos un katrā posmā ir savs atbildīgais. Uzņēmums „Ventspils siltums” nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi apkures un karstā ūdens nodrošināšanai līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ievadiem, bet par ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu un tās efektīvu darbību, tostarp par ēkas siltummezgla uzturēšanu, apkures un karstā ūdens temperatūras regulēšanu, atbild mājas apsaimniekotājs.

Daudzdzīvokļu ēka ir kopīpašums un viss ir pašu iedzīvotaju rokās

Ir būtiski saprast, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir kopīpašums, kur dzīvokļu īpašnieku atbildība nebeidzas līdz ar dzīvokļa ārdurvīm. Ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs arī par to, kas notiek ar ēkas komunikācijām – iekšējo apkures sistēmu, ūdens un kanalizācijas tīkliem u.c.

Risinājums, kā samazināt rēķinus par apkuri, ir pašu dzīvokļu īpašnieku un mājas apsaimniekotāja ieinteresētība, iniciatīva un uzņēmība sakārtot savu īpašumu. Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir kompleksa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, kam pateicoties iespējams samazināt ēkas siltumenerģijas patēriņu līdz pat 50 %.

Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu iedzīvotāji ik mēnesi var aplūkot mājas lapas sadaļā e-pakalpojumi.