Siltumenerģijas patēriņš janvārī pieaudzis par 3,6%

2015-02-10

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš 2015.gada janvārī pieaudzis par 3,6 % salīdzinājumā ar 2014.gada decembri.

Ēku siltumenerģijas patēriņš katru mēnesi ir mainīgs lielums un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras. Lai gan janvāris bija samērā silts, tas bija par 0,6 °C aukstāks par 2014.gada decembri. Kā liecina meteoroloģijas centra dati, Ventspilī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra 2015.gada janvārī bijusi +1,1°C, bet 2014.gada decembrī +1,7°C, savukārt 2014.gada janvārī temperatūra bija –3,6 °C. Salīdzinot datus, jāņem vērā, ka āra gaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji paaugstinās par 5–6 % un atbilstoši paaugstinās arī maksājums par apkuri.

Siltumenerģijas patēriņus ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas siltummezglā noteiktie parametri, ēkas tehniskais stāvoklis, karstā ūdens patēriņi, iedzīvotāju komforta prasības, kā arī attieksme pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem. Siltumenerģijas patēriņus un līdz ar to arī maksu par apkuri iespējams samazināt, iedzīvotājiem aktīvi sadarbojoties pārvaldnieku, un lemjot par mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.   Arī PSIA “Ventspils siltums” speciālisti ir gatavi sniegt konsultācijas gan ēku pārvaldniekiem, gan iedzīvotājiem un aicina apmeklēt uzņēmuma rīkotās informācijas dienas, kuru laikā iespējams tikties ar speciālistiem klātienē.

PSIA „Ventspils siltums” atgādina, ka apkures izmaksas patērētājiem ietekmē divas komponentes – siltumenerģijas tarifs un patērētais siltuma daudzums. Ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Siltumenerģijas tarifs ir nemainīgs lielums un noteikts atbilstoši Regulatora lēmumam no tā apstiprināšanas brīža, savukārt ēkā patērētais  siltumenerģijas daudzums katru mēnesi ir mainīgs un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras.

Informāciju par ēkas siltumenerģijas patēriņu un viena kvadrātmetra apsildīšanas izmaksām pa mēnešiem iedzīvotāji var apskatīt arī uzņēmuma mājas lapāwww.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi.