Stāstām par paveikto un nākotnes plāniem

2013-09-18

 

Otrdien, 17.septembrī, plkst.17.30 uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīkoto  informācijas dienu galvenokārt bija sanākuši ēku apsaimniekotāji.

Viņi ar interesi uzklausīja valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara stāstījumu par paveikto Pārventas siltumtrasēs un katlu mājā, kur patiecoties rekonstrukcijai kaitīgo izmešu daudzumu izdosies samazināt uz pusi. Diviem jaunajiem katliem uzliktie filtri nodrošinās tik lielu attīrīšanas pakāpi, kāda šobrīd ir pieejama. (Prezentāciju skatīt zemāk pielikumā)

Tomēr lielākās diskusijas raisīja saruna par nākotnes plāniem uzstādīt attālināto skaitītāju nolasīšanas sistēmu ēku siltumpunktos.

PSIA „Ventspils siltums” ir sagatavojis informācija projekta pieteikumam „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 5.kārtas ietvaros, iesniegšanai.

Ja šo projektu izdotos realizēt, tad ieguvēji būs visi gan siltuma ražotājs, gan iedzīvotāji un apsaimniekotāji. Uzstādot attālinātu skaitītāju nolasīšanas sistēmu pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iegūs iespēja savlaicīgi konstatēt novirzes no normas un operatīvi tās novērst, kā arī varēs operatīvi vienlaicīgi noteikt attiecīgā perioda realizāciju (pēdējā mēneša dienā plkst.24.00);

Savukārt ēku pārvaldnieki vai īpašnieki iegūs iespēju kontrolēt iekšējās siltumapgādes sistēmas parametrus un varēs savlaicīgi konstatēt novirzes no normas siltumapgādes sistēmas parametriem un operatīvi tās novērst. Nebūs jāziņo siltuma skaitītāja rādītājus siltumapgādes uzņēmumam, atliks tikai salīdzināt datus.

Dzīvokļu īpašnieki (iedzīvotāji) varēs būt droši, ka dati ir nolasīti precīzi. Ar laiku varēs izmantot iespēju sistēmu papildināt pieslēdzot individuālo patēriņa skaitītāju nolasīšanu dzīvokļos un būt pārliecinātiem par to, ka katrā dzīvoklī patērētais karstai un aukstais ūdens uzrādīts pilnīgi precīzi.

Faktiski kapitālsabiedrība jau savlaicīgi sākusi domāt par ES direktīvas par energoefektivitāti nosacījumu pildīšana, kas nosaka daudzdzīvokļu ēku aprīkošanu ar individuālajiem skaitītājiem līdz 31.12.2016.