Tiek izsolīta kustamā manta

2020-09-14

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka IZSOLĒ ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta:

FORD FOCUS (vieglais pasažieru) ar valsts Nr. HB 1820, 2008. gada izlaidums. Nosacītā cena 600 EUR, izsoles solis 60 EUR.

FORD FOCUS (vieglais pasažieru) ar valsts Nr. HB 1816, 2008. gada izlaidums. Nosacītā cena 500 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 23. septembrī plkst. 11.00 Ventspilī, Talsu ielā 69.

Lai piedalītos izsolē pretendentiem ir jāiemaksā nodrošinājums pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bankas kontā AS „Swedbank”, konta Nr. LV45HABA0001402060112.

Pieteikumi izsolei tiek reģistrēti katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem  pretendenti var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā. Savukārt izsolāmo mantu iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00  Talsu ielā 69, iepriekš piesakoties pa tālr. 29155226.                                                 

Norēķins par nosolīto mantu pircējam būs jāveic trīs dienu laikā no izsoles dienas.