Topošie mehatronisko sistēmu tehniķi iepazīstas ar katlu mājas darbību

2016-06-13

Trešdien, 8.jūnijā,  pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājā (Brīvības ielā 38) viesojās deviņi Ventspils Tehnikuma audzēkņi - topošie mehatronisko sistēmu tehniķi  un viņu pasniedzējs, PIKC Ventspils Tehnikuma Enerģētikas metodiskās komisijas vadītājs Jānis Luksis, lai klātienē apskatītu un iepazītu siltumapgādes uzņēmuma darbību.

Mācību ekskurijas laikā jauniešiem bija iespēja gan klātienē apskatīt  katlu mājas darbību un tajā esošās iekārtas, gan arī nedaudz iepazīties ar  katlu mājas operatoru ikdienas darba specifiku.

Topošie speciālisti uzzināja būtiskāko informāciju par siltumapgādes uzņēmuma darbības principiem, tostarp par atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. Uzņēmuma „Ventspils siltums”  valdes priekšēdētājs Arnis Uzaris pastāstīja, ka pateicoties atjaunojamā energoresursa - šķeldas izmantošanai siltumenerģijas ražošanā būtiski samazinās vides piesārņojums, kā arī ražošanas izmaksas. Kā viens no nozīmīgākajiem risinājumiem ir uzstādītais dūmgāzu kondensators, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un nodrošināts ievērojami mazāks izmešu daudzums atmosfērā.

Jauniešiem interesi raisīja arī siltumenerģijas tarifa jautājums un kādi ir galvenie faktori, kas to ietekmē. Uzņēmuma vadītājs  Arnis Uzaris paskaidroja, ka pirms katlu māju rekonstrukcijas lielākā ietekme uz tarifu bija tieši kurināmā izmaksām, kas veidoja pat 71%. Īstenojot apjomīgus modernizācijas projektus, šobrīd kurināmā izmaksas veido vairs tikai 34% no tarifa. Uzaris uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā uzņēmumam izdevies pazemināt  siltumenerģijas tarifu jau divas reizes un šobrīd tiek strādāts, lai siltumapgādes tarifs tiktu vēl samazināts.

Ekskursijas noslēgumā jaunieši atzina, ka līdz šim katlu māju bija redzējuši tikai no ārpuses un nav nojautuši kādas tehnoloģiskās iekārtas atrodas tās iekšienē. Apskatot to klātienē, jaunieši secinājuši, ka siltuma ražošana ir gana sarežģīts process un tā nodrošināšanai ir nepieciešamas labas profesionālas zināšanas un prasmes.

„Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs norādīja, ka uzņēmums labprāt veicina jauniešu profesionālo prasmju pilnveidi, nodrošinot prakses vietas siltumapgādes, enerģētikas un mehatronikas mācību programmu studentiem. Tā ir iespēja jauniešiem praktiski iepazīties gan ar izvēlētā aroda specifiku, gan pilnveidot mācību iestādē gūtās teorētiskās zināšanas reālā darba vidē.

Tikšanās noslēgumā PIKC Ventspils Tehnikuma Enerģētikas metodiskās komisijas vadītājs Jānis Luksis atzina, ka, ieklausoties uzņēmuma vadības aicinājumā, divi jaunieši jau izteikuši vēlmi pieteikties praksē uzņēmuma „Ventspils siltums” katlu mājā. Kā skaidroja Luksis, apmācību kursa „Mehatronisko sistēmu tehniķis” audzēkņi profesiju apgūst 1,5 mācību gada laikā un drīz viņiem sāksies obligātā kvalifikācijas prakse. Tā ilgs no 11.jūlija līdz 14.oktobrim, bet pēc tās jauniešiem sekos eksāmeni un tehnikuma absolvēšana.