Turpinās darbs pie „Ventspils siltums” infrastruktūras modernizācijas

2017-06-27

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” šobrīd strādā pie projektu iesniegumu un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas, lai līdz šā gada jūlija vidum iesniegtu vairākus projektu pieteikumus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē.

Lai arī Ventspilī esošās siltuma pārvades trases vairāk nekā 45 km kopgarumā jau ir rekonstruētas, tomēr nākamgad uzņēmums „Ventspils siltums” plāno veikt 6 siltumtīklu posmu rekonstrukciju aptuveni 500 m garumā, lai paaugstinātu siltumenerģijas pārvades efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus. Realizējot projektu, Ventspils pilsētas  siltumtīkli jau 100 % apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu. Jāatzīmē, ka pēdējo piecu gadu laikā  uzņēmums rekonstruējis siltumtrases vairāk nekā 9 km garumā, kā rezultātā šobrīd Ventspilī 99,6 % siltumtrašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Līdz ar to relatīvie siltuma zudumi  trasēs visa gada garumā ir 10%  - 11 % robežās, kas ir izcils rādītājs ne tikai Latvijā, bet arī Dānijā, Zviedrijā, Somijā  un citās Eiropas valstīs.

Kā viens no nozīmīgākajiem risinājumiem Ventspils siltumapgādes jomā ir Brīvības ielas katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Siltumenerģijas ražošanas procesā, izmantojot šo iekārtu, karstās dūmgāzes nenonāk uzreiz atmosfērā, bet vispirms kondensatorā, kur tās tiek atdzesētas un attīrītas. Tikai pēc tam dūmgāzes nonāk atmosfērā, bet iegūtā siltumenerģija tiek atdota atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un nodrošināts ievērojami mazāks izmešu daudzums apkārtējā vidē. Šobrīd, pateicoties Brīvības ielas katlumājā uzstādītajam dūmgāzu kondensatoram, kurināmā ietaupījums ir vairāk nekā 18% un ik gadu šī tehnoloģija uzņēmumam ļauj ietaupīt ap 230 tūkstošus eiro. Tāpēc šobrīd tiek strādāts pie projekta, lai jau nākamgad šādu iekārtu varētu uzstādīt arī katlumājā Talsu ielā 69. Plānots, ka īstenojot šo ieceri, biomasas katlu lietderība palielināsies vidēji par 7% , bet kurināmā patēriņš samazināsies vidēji par 8%, savukārt cieto daļiņu īpatsvars dūmgāzēs samazināsies par aptuveni 6,5 t/gadā.

Pilnveidojot Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmu un paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pēdējos piecos gados infrastuktūras attīstībā ieguldījusi 26,2 miljonus eiro, tostarp 10,4 miljonus eiro ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai ventspilnieki par patērēto siltumenerģiju maksātu mazāk.