Tuvojas apkures sezona

2018-09-12

Tāpat kā svarīgākie dārza darbi, kas jāpaveic līdz rudens sākumam, arī mājokļi ir jāsagatavo jaunajai apkures sezonai, lai ziemā tajos justos mājīgi un komfortabli.

Lai arī ierasts, ka apkures sezona parasti tiek uzsākta oktobra vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem,  par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos iespējams regulēt siltuma padevi tā, lai  apkures sezonas sākumā nodrošinātu dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas patēriņu. Tas nozīmē, ka dzīvojamās mājas ārsienas vēl nebūs paguvušas atdzist un  par apkuri būs jāmaksā mazāk nekā tad, ja māja būs jau atdzisusi un ēkas apsildei būs nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas daudzums.

Uzņēmums „Ventspils siltums” atgādina, ka līdz ar apkures sezonas uzsākšanu mainīsies karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums. No šā gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.aprīlim maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu būs 3,18 EUR + PVN.  Savukārt siltumenerģijas piegādes tarifs paliks nemainīgs - 54,90 EUR/MWh. 

Lai izprastu, kā veidojas maksa par siltumu un karsto ūdeni,  jāatšķir divi dažādi jēdzieni:

  1. Siltumenerģijas tarifs - to katram siltumenerģijas piegādātājam apstiprina neatkarīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators);
  2. Maksa par patērēto siltumenerģiju (karstā ūdens sagatavošanai, cirkulācijai, apkurei) - to aprēķina pēc mājas iedzīvotāju (dzīvokļu īpašnieku) izvēlētas metodikas.

Tas nozīmē, ka apkures rēķinu veido gan siltumenerģijas cena, ko apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, gan mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš. Jāņem vērā, ka dažādās dzīvojamās mājās rēķini par patērēto siltumenerģiju tomēr ir atšķirīgi. Tas atkarīgs gan no katras mājas siltumnoturības pakāpes un siltumenerģijas patēriņa daudzuma, gan ēkas siltummezglā ieregulētajiem temperatūras parametriem apkures un karstā ūdens padevei, gan arī  no ārgaisa temperatūras.

Uzņēmums „Ventspils siltums” aprēķina maksu par patērēto siltumenerģiju  apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai, bet nevis par izlietoto karstā ūdens daudzumu. Karstais ūdens ir tas pats aukstais ūdens, ko dzīvojamām mājām piegādā pašvaldības SIA „ŪDEKA”, tikai tas ēku siltumpunktos tiek uzsildīts līdz attiecīgai temperatūrai. Karstā ūdens sagatavošanu ēkas siltumpunktā nodrošina mājas apsaimniekotājs vai tā izraudzīts apkalpojošais personāls. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ražo un piegādā siltumenerģiju līdz dzīvojamai ēkai, bet nenodrošina karstā ūdens un apkures padevi mājas iekšienē.

Lai apkures sezonā klientiem varētu nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, uzņēmuma „Ventspils siltums” katlumājās  šovasar veikti ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbi. Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, šovasar Ventspilī rekonstruētas sešas siltumtrases 525 metru garumā, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstināsies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazināsies siltumenerģijas zudumi. Līdz ar to pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai varētu noteikt iespējamo bojājuma vietu.