Uz laiku pārtraukta siltuma piegāde Pārventā (papildināta)

2013-12-04

Papildināts 00:30:  Karstā ūdens padeve Pārventas klientiem atjaunota.

Papildināts 21:00:  PSIA "Ventspils sltums" vadība ziņo, ka ir iekurts rezerves katls, katlu mājas darbība atjaunota, tomēr nepieciešams laiks, lai katls spētu uzsildīt tīklu ūdeni. Uzsilstot tīkla ūdenim, ēkās atjaunosies silumapgāde.

Trešdien, 4.decembrī, sakarā ar šķeldas padeves iekārtas neplānotu apstāšanos katlu mājā Talsu ielā 69, uz laiku pārtraukta siltuma padeve Pārventas klientiem.

Šobrīd PSIA „Ventspils siltums” darbinieki dara visu, lai pēc iespējas īsākā laikā problēmu novērstu un veic iekārtu automātikas sistēmas pārprogrammēšanu un testēšanu. Apstāšanās saistīta ar to, ka katlu mājā paralēli situma ražošanai joprojām turpinās jauno iekārtu darbības ieregulēšana.

 Siltumenerģijas padevi plānots atjaunot ap plkst. 20:00.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” vadība atvainojas par sagādātajām neērtībām.