Ventas kreisajā krastā būs pārtraukta siltumenerģijas padeve

2018-08-21

Saistībā ar maģistrālās siltumtrases rekonstrukciju Lielās Dzirnavu un Lielā prospekta krustojumā no 29.augusta plkst.9.00 līdz 30.augusta plkst.21.00 Ventas kreisajā krastā būs pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve šādās adresēs:

Lielajā prospektā 33;35;36;37;38;39;40;41;42;44;46;48;49;51;53;55;57;58;58a;59;67;68;70;72;73;74;75

Saules ielā 2;3;4;7;15;16;31;33;35;37;40;40a;44;48;56;58;106;108;110;112;114;116

Inženieru ielā 58;58b;60;71;73;75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97;99;101

J.Poruka ielā 1;3;5;7;9;11;13;14;16

Pētera ielā 2;3;6;26;28;30;32;34

Ganību ielā 8;16;18;24;26

Kuldīgas ielā 15;17;55;65

Katoļu ielā  26;34;50;52

Bērzu ielā 51;53;54;55

Andreja ielā 5;7;9;11

Raiņa ielā 4;6/8

Sporta ielā 7/9

Puškina ielā 4

Peldu ielā 5

Remontdarbi notiks projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Kopumā šovasar paredzēts veikt 6 siltumtrašu rekonstrukciju 525 m garumā, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstināsies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazināsies siltumenerģijas zudumi. Realizējot šo projektu, Ventspils pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai noteiktu bojājuma vietu.

Siltumtrašu rekonstrukcijas projekta plānotās izmaksas ir 328 915,19 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 97 312,97 EUR.