Ventspilī aktīvi norit dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas darbi

2014-06-17

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” īstenotā projekta “Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Brīvības ielā 38” ietvaros aktīvi norit darbi.

Šobrīd ir pabeigti demontāžas un zemes darbi un turpinās dūmgāzu kondensatora pamatu izbūve. Tiek veikta arī cirkulācijas sūkņa, dūmsūcēju un citu palīgiekārtu montāža un uzstādīšana, kanalizācijas un ārējo tīklu izbūve, kā arī citi vispārceltnieciskie darbi. Mēneša beigās plānots uzsākt dūmgāzu kondensatora montāžu un tam saistošo siltummehānikas elementu uzstādīšanu.

Darbus veic SAS „Enerstena”, savukārt būvuzraudzību nodrošina AS „Inspecta Latvia”. Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana ir mūsdienīgs risinājums, kas dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Dūmgāzu kondensators ir iekārta, kas paredzēta siltumenerģijas atgūšanai no dūmgāzēm. Šķeldas mitrumssadegšanas laikā iztvaiko un šobrīdar izplūdes gāzēm tiek izvadīts atmosfērā. Pēc kondensatora uzstādīšanas būtisku daļu no šīs enerģijas būs iespējams atgūt, novadot to atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek iegūta papildus enerģija un ir iespējams palielināt katlumājas efektivitāti par 18%. Lai saražotu nepieciešamo siltuma daudzumu būs vajadzīgs mazāk kurināmā, un līdz ar to samazināsies arī ražošanas izmaksas. Kondensatora uzstādīšana ļaus nodrošināt tarifa stabilitāti arī pie kurināmā cenu izmaiņām. Jaunā iekārta ne tikai samazinās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, bet arī padarīs  gaisu pilsētā vēl tīrāku.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1,4 milj. EUR, tai skaitā aptuveni 0,6 milj. EUR līdzfinansējums no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Projektu plānots realizēt līdz 2014.gada beigām. Siltumapgādes uzņēmums PSIA “Ventspils siltums” mērķtiecīgi pilnveido savu darbību un īsteno inovatīvus projektus, lai veiktu pēc iespējas efektīvāku siltumenerģijas ražošanu.