Ventspilī norisināsies Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas padomes sēde

2014-08-12

Ceturtdien, 14.augustā, Ventspilī norisināsies Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) padomes sēde, kuru šoreiz uzticēts organizēt PSIA “Ventspils siltums”. LSUA  sēdes nereti tiek rīkotas dažādās Latvijas pilsētās, šāda dinamiska pieeja ļauj veiksmīgi iepazīt citu uzņēmumu pieredzi.

Sēdes darba kārtībā paredzēts, ka PSIA “Ventspils siltums” iepazīstinās ar siltumapgādes sistēmu Ventspilī, tiks pārrunātas normatīvo aktu izmaiņas, kā arī citas ar siltumapgādes jomu saistītas aktualitātes. Savukārt sēdes noslēgumā asociācijas pārstāvjiem būs iespēja apmeklēt “Ventspils siltums” katlu mājas un iepazīties ar vērienīgās rekonstrukcijas rezultātiem. Rekonstrukcijas mērķis bija paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, aizstājot mazutu ar atjaunojamo energoresursu. Šobrīd Ventspilī siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto šķeldu.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (LSUA) ir sabiedriska profesionāla organizācija, kas apvieno centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, siltumiekārtu ražotājus, konsultantu un montāžas firmas, siltumiekārtu un aprīkojuma piegādātājfirmas, kā arī atsevišķus individuālos biedrus. Asociācijas mērķis ir, pārstāvot biedru intereses, attīstīt centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju - ieviest progresīvāko pieredzi, modernu energoefektīvu  tehniku, maksimāli izmantot vietējo kurināmo, attīstīt vietējās siltumtehnikas ražošanu, piedalīties siltumapgādes attīstības plānu, likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā.