Ventspilī pabeigts siltumtīklu rekonstrukcijas projekts

2015-11-23

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ir pabeigts 2015.gadā īstenotais projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. 

Lai paaugstinātu siltumenerģijas pārvades efektivitāti un nodrošinātu lielāku siltumenerģijas piegādes drošību, arī šogad PSIA “Ventspils siltums” aktīvi turpināja darbu pie siltumtrašu rekonstrukcijas. Šogad rekonstruēti 9 siltumtīklu posmi ar kopējo garumu 1,5 km un no jauna izbūvēts viens posms ar garumu 132 m. Izbūvējot jauno posmu, tika pieslēgti jauni patērētāji – Pils iela 12 un Tirgus iela 10.

Šogad siltumtrašu rekonstrukcijas darbus veica SIA “Ostas celtnieks”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Geo Consultants”. Rekonstrukciju laikā vecās caurules tika nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām. Rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks, turklāt caurules ir apgādātas ar avārijas signalizāciju. PSIA “Ventspils siltums” pateicas par sapratni klientiem, kuriem rekonstrukciju laikā nebija pieejams karstais ūdens un nācās sadzīvot ar šīm neērtībām.

Kopējais siltumtrašu garums Ventspilī ir 45,2 km, un šobrīd rekonstruēti jau 99,6% siltumtīklu.

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi realizēti pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam. Kopējās Projekta izmaksas bez PVN ir 0,5 milj. EUR, tai skaitā 0,15 milj. EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Uzziņai:

Siltumtīklu rekonstrukcija 2015.gadā veikta šādos ielu posmos:

1.    Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī.

2.    Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī.

3.    Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī.

4.    Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī.

5.    Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī.

6.    Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī.

7.    Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī.

8.    Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10, Ventspilī.

9.    Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī.

10.    Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī.