Ventspilī rekonstruēs katlumāju Fabrikas ielā 2A

2015-10-05

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2015. gada 30.septembrī noslēdza līgumu ar SIA „PILSBŪVE” par katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukciju.

Noslēgtā līguma ietvaros tiks veikta moduļa tipa katlumājas uzstādīšana Fabrikas ielā, nodrošinot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamo kurināmo. Šobrīd Fabrikas ielas katlumājā siltumenerģija tiek ražota ar dīzeļdegvielu, taču pēc rekonstrukcijas tiks izmantots videi daudz draudzīgāks kurināmais - granulas. Līguma ietvaros tiks veikta būvprojekta izstrāde, moduļa tipa granulu katlu mājas izgatavošana, piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana un komunikāciju izbūve.

Ventspils centralizētajā siltumapgādes sistēmā bez lielajiem siltumavotiem Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 pastāv vēl vairākas lokālas, nelielas jaudas katlumājas. Šobrīd katlumājai Fabrikas ielā 2A jauda ir 330 kW, bet projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna moduļa tipa granulu katlumāja ar jaudu 200 kW. Avārijas rezervei un pīķa slodzēm plānots saglabāt esošo dīzeļdegvielas katlu ar jaudu 190 kW.

Būvuzraudzību katlumājas rekonstrukcijas darbu laikā nodrošinās SIA „Geo Consultants”, ar kuru ir parakstīts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2015. gada decembrī.

Atgādinām, ka 2015. gada 20. martā Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0128 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Kopējās projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  izmaksas bez PVN plānotas 94 178.00 EUR, tai skaitā 44 307.76 EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).