Ventspilī rekonstruēs siltumtīklus

2015-07-01

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2015. gada 27. jūnijā noslēdza līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veikšanu 2015. gadā.

Noslēgto līguma ietvaros SIA „Ostas celtnieks” veiks siltumtīklu rekonstrukciju šādos ielu posmos:

  1. Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35.
  2. Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12.
  3. Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā.
  4. Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā.
  5. Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114; 116.
  6. Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25.
  7. Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera ielā 26 un 28.
  8. Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10.
  9. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas 11 līdz Lidotāju ielai 13.
  10. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas 20 līdz Lidotāju ielai 22, Saldus ielā 3 un  Saldus ielā 1.

Būvuzraudzību siltumtīklu rekonstrukcijas darbu laikā nodrošinās SIA „Geo Consultants”, ar kuru ir parakstīts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Siltumtīklu rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz 2015. gada oktobra beigām. Rekonstrukcijas darbu ietvaros plānots rekonstruēt 1465 metrus siltumtīklu un izbūvēt no jauna vienu posmu ar garumu 131 metrs.

Par karstā ūdens atslēgšanu iedzīvotāji tiks brīdināti savlaicīgi. Paziņojumi tiks izvietoti dzīvojamo ēku kāpņutelpās vai uz ārdurvīm, kā arī laikrakstā „Ventas Balss”, portālos www.ventspils.lv un www.ventspilssiltums.lv, www. ventasbalss.lv.

Informācija par projektu

2015. gada 20. martā Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0127 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”  (turpmāk – Projekts) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta  mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas pārvades efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Projekta ietvaros paredzēts 2015. gadā rekonstruēt 9 siltumtīklu posmus ar kopējo garumu 1465 m un izbūvēt no jauna vienu posmu ar garumu 131 m. Izbūvējot jauno posmu, tiks pieslēgti jauni patērētāji.

Projekta tiešā mērķauditorija ir siltumenerģijas patērētāji, kas izmanto centralizētās siltumapgādes siltumenerģiju un Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pakalpojumus. Netiešā mērķauditorija ir visi Ventspils iedzīvotāji, kurus ietekmē emisijas atmosfērā no pilsētas siltumavotiem.

Projekts ir atbalstīts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 6. kārtā.

Kopējās Projekta izmaksas bez PVN plānotas 0,5 milj. EUR, tai skaitā 0,2 milj. EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 15. novembris.