Ventspilī sākusies apkures sezona

2017-10-10

Ņemot vērā laika apstākļus,   daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji pieslēguši ēkām apkuri un tas nozīmē, ka  jaunā apkures sezona Ventspilī  ir sākusies.

Līdz ar apkures sezonas uzsākšanu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.524, mainās arī maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu, kas  no šā gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.aprīlim būs  3,18 EUR + PVN.

Uzņēmums „Ventspils siltums” atgādina, ka siltumenerģijas piegādes tarifs no 2017. gada marta visiem centralizētās siltumenerģijas lietotājiem Ventspilī  ir  54.90 EUR/MWh.  

To, cik liels būs rēķins (maksājums) par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, ir atkarīgs no patērētās siltumenerģijas daudzuma MWh  ēkā, proti, tik cik pakalpojuma saņēmēji būs  patērējuši savu vajadzību nodrošināšanai.

Maksa par patērēto siltumenerģiju mēnesī uz 1m2 tiek aprēķināta proporcionāli kopējam patērētam siltumenerģijas daudzumam ēkā MWh un ēkas platībai m2, sareizinot  ar esošo tarifu.  No tā izriet arī katra dzīvokļa siltumenerģijas patēriņš, atbilstoši dzīvokļa platībai m2 .

Īpašumam piegādātā siltumenerģija MWh ik mēnesi tiek uzskaitīta mājas kopējā siltumenerģijas skaitītājā. Tas ir mainīgs lielums un tāpēc arī maksājumi par apkuri dažādos mēnešos atšķiras.

Ēku siltumenerģijas patēriņu var ietekmēt arī citi faktori, tostarp āra gaisa temperatūra, kā arī ēkas siltumnoturības pakāpe  – siltināta vai nesiltināta māja, mājas apsaimniekotāja ieregulētā siltuma padeve ēkas siltummezglā un to kāda temperatūra tiek nodrošināta dzīvokļos.

Atgādinām, ka pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas piegādi nodrošina līdz dzīvojamo ēku ievadiem, savukārt par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību, proti, kāda ir temperatūra dzīvokļos, atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas apsaimniekotājs.

Detalizētu informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto ēku siltumenerģijas patēriņiem, kā arī vidējo āra gaisa temperatūru pa mēnešiem var aplūkot uzņēmuma mājas lapas sadaļā E-pakalpojumi.

Lai apkures sezonā klientiem varētu nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, uzņēmuma „Ventspils siltums” katlumājās  šovasar veikti arī dažādi ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbi. Šajā apkures sezonā kurināmo – šķeldu, granulas un akmeņogles Ventspils katlumājām nodrošinās trīs piegādātāji.