Ventspilī siltumenerģijas skaitītājus nolasīs attālināti

2014-07-10

Pašvaldības „Ventspils siltums” īsteno projektu, kas paredz ieviest attālinātu siltumenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu. Šā gada 7. jūlijā tika uzsākti pirmie sagatavošanas darbi datu nolasīšanas iekārtu uzstādīšanai.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir viens no 16 partneriem Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” īstenošanā. PSIA „Ventspils siltums” šā gada 1. martā noslēdza līgumu ar projekta galveno partneri Kurzemes plānošanas reģionu par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šā gada 12. jūnijā PSIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu ar SIA „Teliko” par siltumenerģijas skaitītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Pavisam līdz šā gada beigām tiks piegādātas un uzstādītas 519 attālinātās datu nolasīšanas iekārtas ēkas kopējam siltumskaitītājam, kas atrodas siltumpunktā.

 

Attālināta datu nolasīšana ir veiksmīgs risinājums, kā iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku kopējiem siltumskaitītājiem vienlaicīgi, bez laika nobīdēm. Ieguvēji būs gan siltuma patērētāji un ēku pārvaldnieki, gan siltuma ražotājs. Informācija par ēkas siltumenerģijas patēriņu tiks iegūta bez nobīdēm un īsākā laika posmā varēs veikt aprēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Būtisks ieguvums būs iespēja operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus ēkas iekšējā sistēmā. Uzstādītā sistēma nākotnē ļaus pievienot attālinātās uzskaites mēraparātus arī individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kas atrodas dzīvokļos.

Plānotais investīciju apjoms partnerim Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir ~ 28 tūkst. euro, no kuriem 85 % jeb ~ 24 tūkst. euro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 5 % jeb 1 427.25 euro valsts budžeta finansējums. Projektu plānots realizēt 12 mēnešu laikā līdz 2015. gada februāra beigām.