Ventspilī siltumenerģijas tarifs samazināts par 2,1%

2015-05-27

Šī gada 21.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas(Regulatora) padome apstiprināja pašvaldības SIA “ Ventspils siltums” siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Apstiprinātais tarifs ir par 2,1% zemāks nekā spēkā esošais.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegtais siltumenerģijas tarifa samazinājums bija neatlaidīga un mērķtiecīga darba rezultāts Ventspils siltumapgādes attīstībā. Pagājušajā gadā Ventspilī tika pabeigta apjomīgā projekta realizācija – abu centrālo katlumāju rekonstrukcija. Pēc pirmās rekonstrukcijas posma, kad katlumāja Brīvības ielā 38 tika nodota ekspluatācijā, ventspilnieki varēja baudīt tarifa samazinājumu par 5,7%. Tarifs stājās spēkā ar 2013.gada 1.decembri un patlaban tas ir 59,58 EUR (bez PVN). Pateicoties rekonstrukcijas otrā posma pabeigšanai, 2014. gada martā tika nodota ekspluatācijā katlumāja Talsu ielā 69, kas  papildus deva iespēju uzņēmumam izstrādāt projektu par siltumenerģijas tarifa samazinājumu.

PSIA “Ventspils siltums” vadība 2014. gada 10.septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izstrādātu projektu par siltumenerģijas tarifa samazināšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome šī gada 21. maijā apstiprināja iesniegto PSIA “Ventspils siltums” projektu par siltumenerģijas tarifa samazinājumu.

Jaunais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā no 2015. gada 1. jūlija, un tas būs par  2,1% mazāks nekā spēkā esošais tarifs jeb 58,30 EUR (bez PVN).

Katlumāju rekonstrukcijas projekta mērķis bija paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, aizstājot mazutu ar atjaunojamo energoresursu. Šobrīd ventspilnieki var lepoties ar modernām katlumājām, kas siltumenerģijas ražošanā galvenokārt izmanto vietējā kurināmā resursu – šķeldu. Šāds risinājums ir ne tikai ekonomiski efektīvs, bet arī videi draudzīgs. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas bija 17,7 miljoni eiro (bez PVN) un ar Ventspils pilsētas domes atbalstu izdevies piesaistīt ES Kohēzijas fonda finansējumu kopumā  8,5 miljonu eiro apmērā.

Jāpiezīmē, ka tarifa projektus sagatavo siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs, savukārt to pamatotību izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tarifu izvērtēšana ir darbietilpīgs process un var prasīt pat vairākus mēnešus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome rūpīgi izvērtē vai tarifa projekts ir aprēķināts atbilstoši tarifu noteikšanas metodikai, kā arī, vai visas tarifā iekļautās izmaksas ir pamatotas. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.