Ventspilī siltumenerģijas tarifu samazinās vēlreiz

2014-09-17

Trešdien, 10.septembrī PSIA „Ventspils siltums” iesniegusi izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) jaunu siltumenerģijas tarifa projektu. Plānotais tarifs ir aptuveni par 2 % zemāks nekā spēkā esošais.

Iesniegtais siltumenerģijas tarifa samazinājums ir neatlaidīga un mērķtiecīga darba rezultāts Ventspils siltumapgādes attīstībā. Šogad Ventspilī tika pabeigta apjomīgā projekta realizācija – abu centrālo katlumāju rekonstrukcija. Jau pagājušā gada nogalē ventspilnieki varēja baudīt pirmā rekonstrukcijas posma rezultātus, kad pēc katlumājas Brīvības ielā 38 nodošanas ekspluatācijā, tarifs tika samazināts par 5,7 %. Tarifs stājās spēkā ar 2013.gada 1.decembri un patlaban ir 59,58 EUR (bez PVN). Pateicoties rekonstrukcijas otrā posma pabeigšanai katlumājā Talsu ielā 69, siltumenerģijas tarifu ir iespējams samazināt vēlreiz. Pēc katlumāju rekonstrukcijas 90% no nepieciešamā siltuma daudzuma tiek saražots ar šķeldu.

Katlumāju rekonstrukcijas projekta mērķis bija paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, aizstājot mazutu ar atjaunojamo energoresursu. Šobrīd ventspilnieki var lepoties ar modernām katlumājām, kas siltumenerģijas ražošanā galvenokārt izmanto vietējo kurināmo resursu – šķeldu. Šāds risinājums ir ne tikai ekonomiski efektīvs, bet arī videi draudzīgs. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas bija 17,7 miljoni eiro (bez PVN) un ar Ventspils pilsētas domes atbalstu izdevies piesaistīt ES Kohēzijas fonda finansējumu kopumā  8,5 miljonu eiro apmērā.

Jāpiezīmē, ka tarifa projektus sagatavo siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs, savukārt to pamatotību izvērtē un apstiprina Regulators atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, tarifu izvērtēšana ir darbietilpīgs process un var prasīt vairākus mēnešus. Pagājušā gadā jaunais tarifa projekts tika iesniegts Regulatoram izvērtēšanai 27.maijā un tas stājās spēkā ar 2013.gada 1.decembri. Plānots, ka jaunais tarifs varētu stāties spēkā 2015.gada aprīlī.

Regulators rūpīgi izvērtē vai tarifa projekts ir aprēķināts atbilstoši tarifu noteikšanas metodikai, kā arī vai visas tarifā iekļautās izmaksas ir pamatotas. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.