Ventspilī uzstādīs dūmgāzu kondensatoru

2014-02-05

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” parakstījusi līgumus par dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu biokurināmā katliem Brīvības ielas 38 katlumājā.

Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēgts ar SAS „Enerstena”. Līgums paredz veikt projektēšanu, autoruzraudzību, nepieciešamo iekārtu projektēšanu, ražošanu, piegādi, montāžu un ieregulēšanu.

Noslēgts arī līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas darbu laikā,  ar AS „Inspecta Latvia”.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti – ietaupīt kurināmo. Šķeldā ir apmēram 40 - 50% mitruma, kas sadegot pārveidojas ūdens tvaikos un šobrīd tas daļēji tiek izvadīts atmosfērā. Ar jaunās iekārtas palīdzību šis tvaika siltums tiks nogādāts atpakaļ  sistēmā. Tas nozīmē, ka apkures katlam būs mazāk jāstrādā, lai līdz noteiktajai temperatūrai uzsildītu ūdeni, ko nodot siltumtīklos. Katlumājas efektivitāte palielināsies vidēji par 15 -18 %, kas nozīmē mazāku kurināmās šķeldas patēriņu saražojot vajadzīgo siltuma daudzumu. Līdz ar to samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

Būtiski samazināsies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un uzlabosies vides kvalitāte. Samazinoties ūdens tvaiku daudzumam, arī vizuāli dūmu būs mazāk un būs tīrāks gaiss.

Plānotais investīciju apjoms ir aptuveni 1,4 milj. EUR, tai skaitā aptuveni 0,6 milj. EUR būs līdzfinansējums no ES KF. Projekta atmaksāšanās laiks, piesaistot ES līdzekļus, būs mazliet vairāk kā divi gadi, bet, ja līdzfinansējums no ES netiktu piešķirts, tad investīcijas atmaksātos četru gadu laikā.

Projektu plānots realizēt līdz 2014.gada beigām.