Ventspilnieki gaida Regulatora lēmumu

2013-10-09

 

Piektdien, 11.oktobrī, plkst.10:00 pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pārstāvji piedalīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) rīkotajā Komisijas padomes sēdē, kurā izskatīs starpziņojumu par PSIA „Ventspils siltums” tarifa projektu.

Saskaņā ar tarifa izskatīšanas procedūru, gala lēmums par tarifa apstiprināšanu tiks pieņemts nākamajā Regulatora Komisijas padomes sēdē, kura varētu notikt divu nedēļu laikā. Regulatoram desmit dienu laikā pēc tarifa apstiprināšanas jāpublicē paziņojums par apstiprināto tarifu laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. Tarifs stājas spēkā 30 dienas pēc paziņojuma publicēšanas, kas šajā gadījumā varētu būt decembris.

PSIA „Ventspils siltums” šā gada 27.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas paredz apkures tarifa samazinājumu līdz 42 latiem par MWh, neskaitot PVN. Plānotais tarifs ir par 5,5% zemāks nekā spēkā esošais.

Tarifa izskatīšanas laiks parasti ir 3-6 mēneši, neskaitot laiku, kurā tiek sagatavoti un iesniegti Regulatora pieprasīti papildus skaidrojumi. Regulators tarifa projektu uzdeva izskatīt SPRK Kurzemes reģionālajai nodaļa, kas vairākas reizes pieprasījusi PSIA „Ventspils siltums” dažāda veida papildus informāciju, pēdējo reizi - 23.septembrī. Kapitālsabiedrība to sagatavoja minimāli iespējamā termiņā un iesniedza Regulatoram.

Jau informējām, ka tarifa samazinājums kļuvis iespējams, pateicoties tam, ka pilsētā tiek realizēti divi apjomīgi, uz ražošanas izmaksu samazināšanu orientēti, projekti – centrālo katlu māju Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 rekonstrukcija, kā arī siltumtrašu nomaiņa. Projektiem ar Ventspils pilsētas domes atbalstu izdevies piesaistīt ES Kohēzijas fonda finansējumu kopumā vairāk kā 7 miljonu latu apjomā. Pēc abu projektu pabeigšanas 2014.gada beigās Ventspils siltumapgādes attīstībā un uzlabošanā būs investēti gandrīz 15 milj. Ls.