Ventspils siltums apmāca jaunos speciālistus

2016-11-23

Otro gadu pilsētas pašvaldības uzņēmumā Ventspils siltums iziet praksi Ventspils Augstkolas studenti. Uzņēmums demonstrē labas prakses un sociālās atbildības piemēru, piedaloties topošo speciālistu sagatavošanā.

Prakses vadītājs diviem no pieciem studentiem, kuri šogad iziet praksi uzņēmumā Ventspils siltums, valdes loceklis Atis Mertens norāda uz savstarpējo ieinteresētību sadarbībā ar Ventspils Augstskolu (VeA). Praktikantiem ir iespēja izmantot augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas praksē, bet uzņēmuma speciālisti iegūst palīgus. «Praktikanti mums palīdz paveikt ikdienas darbu, kuru nereti iznāk atlikt svarīgāku uzdevumu dēļ, jo tam ir vajadzīga smalkāka analītiska pieeja. Šis darbs mums ir ļoti svarīgs, un tas ir labi, ka mēs varam piesaistīt tam studentus,» norāda Mertens. Viņš atceras, ka pagājušajā gadā kāda no VeA studentēm praktikantēm palīdzēja ekonomistiem veikt uzņēmuma budžeta aprēķinus. Arī šoreiz VeA praktikanti piedalās aprēķinos, kas saistīti ar Ministru kabineta saistošo noteikumu energoefektivitātes jomā lielajiem siltumenerģijas ražotājiem gaidāmo pieņemšanu.

«Studenti praktikanti mums palīdz aprēķināt, kas uzņēmumam būtu jāizdara, gatavojoties jauno MK noteikumu izpildei. Varu ar pārliecību sacīt, ka ar dokumentu kopēšanu mūsu praktikanti nenodarbojas – viņi piedalās uzņēmumam svarīgos procesos,» norāda Mertens.

Šogad uzņēmumā praksi iziet pieci VeA studenti, toskait viena studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība maģistre. Ņemot vērā to, ka darba devēji meklē jaunos speciālistus ar darba pieredzi, pilsētas pašvaldības uzņēmums demonstrē sociālās atbildības piemēru, piešķirot vietas prakses iziešanai VeA studentiem. Pēc Mertena domām, laba prakse palīdzēs augstskolas absolventiem turpmāk veiksmīgāk pieteikt sevi pastāvīgā darbā. Ventspils siltumā strādā VeA absolventi, bet daži darbinieki, pašu Mertenu ieskaitot, studē maģistrantūrā.

Tomēr, pēc valdes locekļa domām, augstskolas studentiem darba prakse ir vajadzīga pēc katra kursa, lai jaunie speciālisti varētu pārliecināties, ka apgūstamā profesija ir tieši viņu aicinājums, ka savu nākotnes darbu viņi spēs iemīlēt un saistīt ar to dzīvi. «Nav noslēpums, ka ļoti daudzi jauni cilvēki Latvijā nodarbojas ar to, kas viņiem nepatīk un kur viņi nav spēcīgi,» uzsvēra Mertens. Viņaprāt, svarīgi, lai augstskolas absolventi, saņēmuši diplomu, varētu uzreiz iekļauties darba dzīvē. Tādēļ pilsētas uzņēmumiem ir aktīvāk jāiesaistās topošo speciālistu sagatavošanā, piedāvājot prakses vietas pašreizējiem studentiem, pārliecināts Mertens.

   – Ventspilī dzīvoju ceturto gadu, jo studēju Ventspils Augstskolā. Pilsēta man ļoti patīk. Pirmo reizi radās iespēja iziet darba praksi Ventspils pašvaldības uzņēmumā Ventspils siltums, kur es pildu projektu vadītāja asistenta pienākumus. Prakses vietu izvēlējos pats, ņemot vērā tādus kritērijus kā uzņēmuma stabilitāte, darba apstākļi tajā. Mūsu darbs prakses laikā ir saistīts ar uzņēmumam svarīgiem projektiem – jaunu siltumtrašu izbūve un dūmgāzu kondensatora uzstādīšana katlumājā Talsu ielā 69. Svarīgi, ka, izejot praksi uzņēmumā, mēs varam izmantot zināšanas, kuras esam ieguvuši studiju laikā augstskolā, toskait dažādu datorprogrammu izmantošanā, plānošanā un vadīšanā gan uzņēmumā kopumā, gan atsevišķos procesos, kas notiek siltumapgādē. Varu atzīties, ka šī joma mani ir ieinteresējusi un, ja radīsies iespēja turpmāk iegūt šeit pastāvīgu darbu, es ar prieku pieņemšu šādu piedāvājumu. Pirms tam man nebija nekādas darīšanas ar siltumapgādi. Mana iepriekšējā pieredze ir saistīta ar lauksaimniecību, jo esmu uzaudzis nelielā pilsētiņā Priekulē. Manuprāt, uzņēmums Ventspils siltums – patiešām stabils, ar labu profesionālo kolektīvu. Vienīgais, kas, manuprāt, varētu tikt uzlabots, tā ir iekšējā komunikācija kolektīvā. Iespējams, ņemot vērā, ka uzņēmuma administrācija atrodas vecajā ēkā, kas uzbūvēta pirms daudziem gadiem, tās iekšējais plānojums neveicina optimālu darbinieku iekšējo komunikāciju.

   – Uzņēmumā Ventspils siltums izeju praksi projektu vadītāja asistentes amatā. Prakse tik lielā uzņēmumā – tas man ir izaicinājums un laba iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas. Pirms iestāšanās Ventspils Augstskolā mana dzīves pieredze bija saistīta ar Ziru pagastu. Es, tāpat kā Toms Rubezis, piedalos jaunu centralizēto siltumtrašu un Pārventas katlumājas dūmgāzu kondensatora projektu izstrādē. Darba uzdevumus saņemam no prakses vadītāja – valdes locekļa Ata Mertena – individuāli un katru dienu jaunus. Man ir svarīgi tas, ka mana pirmā darba prakse notiek stabilā pilsētas pašvaldības uzņēmumā. Kolektīvs ir atsaucīgs un kompetents, taču, manuprāt, tajā varētu būt vairāk gados jauno speciālistu. Ja man tiktu piedāvāta tāda iespēja, es labprāt strādātu šeit pēc augstskolas beigšanas. Jaunajiem speciālistiem, kas tikko pabeiguši augstskolu, tā ir liela problēma – atrast darbu pēc studiju beigšanas. Ventspils ir piemērota vieta profesionālajai karjerai. Pilsētā ir pietiekami daudz uzņēmumu, kuros augstskolas absolventi varētu sākt savu darbu. Taču galvenais šķērslis ir tas, ka darba devēji meklē speciālistus ar darba pieredzi, kuras mums vēl nav. Tajā pašā laikā mēs varam piedāvāt uzņēmumam savas zināšanas, iemaņas jaunāko tehnoloģiju izmantošanā. Manuprāt, viens semestris darba prakses – tas ir ļoti maz. Studentiem vajag plašākas iespējas izpaust sevi un pielietot gūtās teorētiskās zināšanas praksē. Ne visi var doties privātajā biznesā, daudzi diplomēti speciālisti ir gatavi strādāt uzņēmumos, mēs negribam braukt prom no Latvijas, lai meklētu iespēju strādāt ārzemēs. Vēlamies pateikties Ventspils siltumam par sniegto iespēju iziet šeit savu pirmo darba praksi.