"Ventspils siltums" izsola kustamo mantu

2018-08-07

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka IZSOLĒ ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta:

Peugeot 406 (vieglais pasažieru) ar valsts Nr. FH 6954, izlaiduma gads 2004., nosacītā cena 400 EUR, izsoles solis 40 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 17.augustā plkst. 10.00 Ventspilī, Talsu ielā 69.

Lai piedalītos izsolē pretendentiem ir jāiemaksā nodrošinājums pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bankas kontā AS „Swedbank”, konta Nr. LV45HABA0001402060112.

Pieteikumi izsolei tiek reģistrēti katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem  pretendenti var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā. Savukārt izsolāmo mantu iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00  Talsu ielā 69, iepriekš piesakoties pa tālr. 29155226.                                                 

Norēķins par nosolīto mantu pircējam būs jāveic trīs dienu laikā no izsoles dienas.