„Ventspils siltums” izsola kustamo mantu

2019-10-18

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka IZSOLĒ ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta:

FORD FOCUS (vieglais pasažieru) ar valsts Nr.HB 1806, 2008. gada izlaidums, nosacītā cena 500 EUR, izsoles solis 50 EUR.

FORD TOURNEO CONNECT (kravas furgons) ar valsts Nr.HB 1815, 2008. gada izlaidums, nosacītā cena 500 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole notiks 2019.gada 30.oktobrī plkst.14.00 Ventspilī, Talsu ielā 69.

Lai piedalītos izsolē pretendentiem jāiemaksā nodrošinājums pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bankas kontā AS„Swedbank”, konta Nr.LV45HABA0001402060112.

Pieteikumi izsolei tiek reģistrēti katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem  var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00 Talsu ielā 84, 11.kabinetā. Savukārt izsolāmo mantu iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Talsu ielā 69, iepriekš piesakoties pa tālr. 29155226.                                                 

Norēķins par nosolīto mantu pircējam būs jāveic trīs dienu laikā no izsoles dienas.