„Ventspils siltums” pārstāvji izzina jaunākās tendences enerģētikas nozarē

2016-10-24

Lai iepazītos ar  siltumenerģētikas nozares jaunākajiem sasniegumiem, šonedēļ uzņēmuma „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris un uzņēmuma tehniskais direktors Eduards Bonfelds devušies komandējumā uz Somiju, kur no 25. līdz 27.oktobrim apmeklēs Tamperē notiekošo enerģētikas nozares izstādi „Energia 2016”.

Izstādi organizē „Expomark”, piedāvājot apmeklētājiem  iepazīties ar videi tīrāku, efektīvāku  un gudrāku enerģijas ražošanu,  tās pārvades, sadales  un enerģijas uzglabāšanas jaunākajām tendencēm, aktualitātēm  un risinājumiem enerģētikas tirgū, bioenerģijas risinājumiem, tehnoloģisko sistēmu un iekārtu apkalpošanu un uzturēšanu, viedajiem tīkliem un to drošību, energoefektivitātes risinājumiem, cirkulācijas ekonomiku, kā arī nākotnes enerģijas risinājumiem jeb Future City, kas balstīti uz inteliģentu un energoefektīvu pilsētas infrastruktūru, ēku energoefektivitāti, saules enerģiju un zemes enerģiju (GEOENERGY), kā arī citām nākotnes tendencēm.

Nenoliedzami, ka pē­dējo piecu gadu laikā Ventspilī siltumapgādes jomā no­tikušas lielas pārmaiņas. Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu procesa efektivitāti, rekonstruētas siltumtrases, kā arī abas centrālās katlu­mājas, tostarp Brīvības ielas katlumājā uzstādīts dūmgāzu kondensators, kas ļauj palielināt saņemtā siltuma apjomu. Tiek planots, ka arī Ventas labā krasta katlumājā tiks uzstādīts dūmgāzu kondensators, tādejādi  palielinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Uzņēmums šobrīd sācis pētīt arī saules enerģijas izmantošanas iespējas, jo Latvijā jau ir vairāki pozitīvi piemēri saules enerģijas izmantošanai. Tā kā arī šajā jomā tehnoloģijas strauji attīstās, tāpēc, domājot par jauniem projektiem un izmantojamajām tehnoloģijām, vispirms ir svarīgi izvērtēt citu uzņēmumu pieredzi, arī starptautiskā līmenī, kā arī izmaksu atbilstību gaidāmajai atdevei. Tikai konkrēti iepazīstot vienu vai otru tehnoloģiju ir iespējams izdarīt pareizo izvēli, jo „Ventspils siltums” nevar atļauties eksperimentēt. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes loceklis Atis Mertens uzsver, ka līdz šim uzņēmuma speciālistiem, piedaloties gan izstādēs, semināros un pieredzes apmaiņas braucienos, ir izdevies pareizi izvērtēt visus iespējamos riskus un potenciālos ieguvumus, jo uzstādītās iekārtas sevi pilnībā attaisno.